SPAINAlgemene Informatie:

Hoofdstad: Madrid.


Staatsvorm: Spanje is een constitutionele monarchie. De sinds 1975 doorgevoerde hervormingen resulteerden in de ombuiging van de dictatuur onder Franco naar een parlementaire democratie. Sindsdien is er ook sprake van een gedeeltelijke erkenning van zelfstandigheid van de provincies Baskenland, Galicië en Catalonië. Spanje is sinds 1 januari 1986 lid van de EG. 

Munteenheid: De munteenheid in Spanje is de EURO. 

Taal: In Spanje spreekt men Spaans. In de provincies Baskenland, Galicië en Catalonië mag men naast de officiële Spaanse Taal ook de Baskisch, Galicisch of het Catelaans als officiële taal gebruiken. Dit wil echter wel eens problemen opleveren bij plaatsnaamaanduidingen in deze gebieden. 

Religie: Het overgrote deel van de inwoners is rooms-katholiek. 

Ligging: Spanje maakt deel uit van het Iberisch Schiereiland. Het Iberisch Schiereiland wordt verder gevormd door Portugal, Andorra en Gibraltar. Tot Spanje behoren, naast het vasteland, ook de eilandengroep de Balearen in de Middelandse Zee en de Canarische Eilanden, in de Atlantische Oceaan ten westen van Afrika. In het noordoosten grenst Spanje aan Frankrijk en Andorra, over de gehele lengte van de Pyreneeën en in het westen aan Portugal.


Klimaat: In Spanje zijn de volgende klimaattypen te vinden: een zeer droog landklimaat, met koude winters en hete zomers in het binnenland. Een mediterraan klimaat, met zachte, vochtige winters en droge, warme zomers langs de kust van de Middellandse Zee en in het zuiden. Een gematigd zeeklimaat, met zachte winters en gematigd warme zomers en neerslag in alle jaartijden aan de noord- en noord westkust. Een hooggebergteklimaat, met sneeuwrijke winters en 's zomers grote verschillen in dag-en nachttemperatuur, in de Pyreneeën en de Sierra's (Sierra Nevada, Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama, Cantabrisch gebergte met Picos d' Europa). 

Beste Reistijd: Liefhebbers van een zonvakantie kunnen het hele jaar in Spanje terecht, alhoewel de Costa del Sol en de Costa Blanca de enige winter-zonbestemmingen zijn. De wintersporter kan 's winters terecht in de Sierra Nevada en in de Pyreneeën. Bij de in het binnenland gelegen stedenbestemmingen moet 's zomers met grote warmte en 's winters met felle kou rekening gehouden worden: die steden zijn in het voor- en najaar dus qua temperatuur het prettigst. 

Hoogtepunten: Teveel om op te noemen. Dit is ook afhankelijk wat je precies wilt doen in Spanje. Maar de echte hoogtepunten zijn: Barcelona, Madrid, Sevilla, Sol y Nieve in de Sierra Nevada, Valencia, Córdoba, Santiago de Compostela, Toledo en Andorra. Uiteraard de bekende badplaatsen zoals Benidorm, Salou, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Torremolinos, Fuengirola en Marbella als je lekker aan het strand wilt liggen. General Information:

Capital: Madrid.


Form of Government: Spain is a constitutional monarchy. The reforms implemented since 1975 resulted in the transformation of the Franco dictatorship into a parliamentary democracy. Since then, there has also been partial recognition of the independence of the provinces of the Basque Country, Galicia and Catalonia. Spain has been a member of the EC since January 1, 1986.

Currency: The currency in Spain is the EURO.


Language: In Spain people speak Spanish. In the provinces of the Basque Country, Galicia and Catalonia, in addition to the official Spanish language, Basque, Galician or Catalan may be used as the official language. However, this can sometimes cause problems with place name indications in these areas. 

Religion: The vast majority of the inhabitants are Roman Catholic. 

Location: Spain is part of the Iberian Peninsula. The Iberian Peninsula is further formed by Portugal, Andorra and Gibraltar. In addition to the mainland, Spain also includes the Balearic Islands in the Mediterranean and the Canary Islands, in the Atlantic Ocean, west of Africa. In the northeast, Spain borders to France and Andorra, the entire length of the Pyrenees and in the west to Portugal.

Climate: The following climate types can be found in Spain: a very dry continental climate, with cold winters and hot summers in the inland. A Mediterranean climate, with mild, humid winters and dry, warm summers along the Mediterranean coast and in the south. A moderate maritime climate, with mild winters and moderately warm summers and rainfall in all seasons on the north and north west coast. A high mountain climate, with snowy winters and in summer large differences in day and night temperatures, in the Pyrenees and the Sierra's (Sierra Nevada, Sierra de Gredos, Sierra de Guadarrama, Cantabrian mountains with Picos d 'Europa).

Best Time to Travel: Lovers of a sun holiday can go to Spain all year round, although the Costa del Sol and the Costa Blanca are the only winter sun destinations. Winter sports enthusiasts can visit the Sierra Nevada and the Pyrenees in winter. In the inland city destinations, high heat in summer and severe cold in winter must be taken into account: these cities are the most pleasant in terms of temperature to visit during spring and autumn.

Highlights: Too many to mention. This also depends on what exactly you want to do in Spain. But the real highlights are: Barcelona, Madrid, Seville, Sol y Nieve in the Sierra Nevada, Valencia, Córdoba, Santiago de Compostela, Toledo and Andorra. Of course the well-known seaside resorts such as Benidorm, Salou, Lloret de Mar, Malgrat de Mar, Torremolinos, Fuengirola and Marbella if you want to lie on the beach. @MK
 
eXTReMe Tracker