LISBON                                                                          Map of neighborhoods and districts of Lisbon  

Lissabon in het kort:

De hoofdstad van Portugal, Lissabon (Lisboa), is fraai gelegen aan de brede monding van de Taag, op 17 km van de Atlantische Oceaan. De stad is gebouwd op zeven heuvels. De stad heeft ongeveer 550.000 inwoners, maar het verstedelijkte gebied van 'Grande Lisboa' telt bijna 2 miljoen inwoners. Het is de eerste en belangrijkste havenstad van Portugal en maakt een levendige indruk. Het moderne Lissabon biedt pleinen en mooie parken, terwijl de oude stad het oorspronkelijke karakter heeft bewaard. Lissabon is niet alleen een excursiebestemming, maar vooral ook een belangrijke verblijfplaats voor toeristen. Je kunt het oude Lissabon in 4 verschillende wijken verdelen. De wijken zijn Alfama, Bairro Alto en Estrela, Baixa en Avenida en Belém. (Zie de wijken apart vermeld op mijn website).

De wijken in het kort:

Alfama: De oudste stadswijk Alfama, die hoofdzakelijk alleen te voet bezocht kan worden, omdat de kronkelige steegjes in deze Moorse wijk zo smal zijn. Overal zijn  kleine eethuisjes en winkeltjes. De wijk wordt beheerst door de oude vesting São Jorge, vanwaar men een prachtig uitzicht heeft over de stad. Deze wijk is een fascinerende wijk en een van de meest levendige wijk van oud Lissabon.

Bairro Alto en Estrela: Bairro Alto is een van de mooiste wijken van de stad (niet het gezelligst). Hier vind je de Chiado, een chique wijk met voornamelijk winkels, waar rijke Lisboetas inkopen doen. De Estrela, in het noorden, wordt beheerst door drukbezochte tuinen. In de rond 1750 gebouwde wijk Lapa in het zuidwesten staan veel ambassades en fraaie woonhuizen.

Baixa en Avenida: Baixa ook wel de benedenstad genoemd, heeft veel winkelstraten. Het is het Commerciële centrum van de hoofdstad met banken, kantoren en vele winkels. Overdag zijn de straten drukbevolkt, vooral rond Rua Augusta, maar 's avonds is het rustig in de wijk.

Belém: De wijk Belém is gelegen in het westen van de stad. Hier vindt men de prachtige botanische tuinen van de universiteit van Lissabon, de toren van Belém aan de monding van de Taag (een verdedigingsbolwerk in Manuelstijl) en het Jeronimus-klooster (eveneens in Manuelstijl), waarin zich ook het maritiem museum bevindt.                                                                                            

Lisbon at a glance:

The capital of Portugal, Lisbon (Lisboa), is beautifully situated on the wide mouth of the Tagus, 11 miles from the Atlantic Ocean. The city is built on seven hills. The city has about 550,000 inhabitants, but the urban area of Grande Lisboa 'has almost 2 million inhabitants. It is the first and main port of Portugal and makes a vivid impression. The modern Lisbon offers beautiful squares and parks, while the old town has preserved its original character. Lisbon is not just an excursion destination, but also an important place to stay for tourists. You can divide the old Lisbon in four different districts. The districts are Alfama, Bairro Alto and Estrela, Baixa and Avenida and Belem. (See the separate districts listed on my website).


The districts at a glance:

Alfama
: The oldest district Alfama, which can mainly only be visited on foot because of the twisting alleys in the Moorish quarter are so narrow. Everywhere there are small eateries and shops. The district is dominated by the old fortress of São Jorge, which offers stunning views over the city. This neighborhood is a fascinating area and one of the most lively district of old Lisbon.

Bairro Alto and Estrela: Bairro Alto is one of the most beautiful areas of the city (not the most enjoyable). Here you will find the Chiado, an upscale neighborhood with mostly shops where rich Lisboetas buy there clothes. De Estrela in the north is dominated by well attended gardens. In 1750, when the Lapa district was built in the southwest, it contains many embassies and beautiful houses.

Baixa and Avenida: Baixa also called the lower town, has a lot of shopping areas. It is the commercial center of the capital of banks, offices and shops. During the day the streets are crowded, especially around Rua Augusta, but at night it is quiet in the neighborhood.

Belém: The district Belém is located in the west of the city. Here you find the beautiful botanical gardens of the University of Lisbon, the Tower of Belem at the mouth of the Tagus (a defensive stronghold in Manuel style) and the Jerome Monastery (also in Manuel Style), which also contains the maritime museum.
___________________________________________________________________________________

                                                                                           VEILIGHEID / SAFETYOnveilige wijken in Lissabon 2022:

In Lissabon en Portugal komt zware criminaliteit weinig voor. Over het algemeen is Lissabon een veilige stad maar kleine criminaliteit zoals zakkenrollers en tasjesdieven zijn hier volop aanwezigheid. Ook in het openbaar vervoer (waaronder de bekende toeristische tramlijn 28) zijn veel zakkenrollers en tasjesdieven. Pas goed op je portemonnee en doe deze niet in een tas of achter in je broekzak. De kans is groot dat je deze later kwijt bent.

Belém: Belém waar het heel vaak erg druk is met toeristen is een beruchte plek voor zakkenrollers.Unsafe neighborhoods in Lisbon in 2022:

In Lisbon and Portugal major crime is rare. Generally, Lisbon is a safe city but small crime such as pickpockets and bag snatchers are plenty of presence here. Also, in the public transportation (including the famous tourist tram 28) are many pickpockets and bag snatchers. Take care of your wallet and do not put it inside a bag or in your pocket. Chance is that you will lose your wallet.

Belém: Belém where it often gets very busy with tourists is a place for notorious pickpockets.


@MK                                 

                 
                                                    
eXTReMe Tracker