ÓBIDOS                                                             BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Óbidos 2022
:

1)
Obidos: Uiteraard bezoek het dorpje Óbidos. Binnen de stadsmuren bevindt zich een goed bewaard kasteel tussen een labyrint van smalle straatjes en charmante witte huisjes. Tussen de portieken in Manuelijnse stijl, de met bloemen versierde ramen en de kleine pleintjes, vindt je verschillende bezienswaardigheden. Heel Óbidos is één monument en een museum. Alleen al hier doorheen lopen is een absolute aanrader.

2) Bezoek het kasteel (Castelo de Óbidos) uit de 12de eeuw. Ondanks het kasteel tegenwoordige een hotel en restaurant is (het eten is hier trouwens erg goed) zijn sommige ruimtes nog toegankelijk. Verwacht er niet al te veel van. Maar een wandeling over de kasteel muren is zeker de moeite waard. Je hebt een prachtig uitzicht over de stad Óbidos en over de omgeving.

3)
Igreja de Santa Maria Church: Dit is de eerste kerk van Óbidos en is gebouwd op de resten van een Visigotische tempel gemaakt in een moskee. De bouw van de kerk begon in de twaalfde eeuw, maar is gerestaureerd in verschillende gelegenheden en vandaag de dag het grootste deel van het gebouw is renaissance stijl. De tempel werd beroemd in 1444 toen Koning Alfonso V slechts 10 jaar oud trouwde met zijn nicht Isabel, 8 jaar oud.

4) Beste reistijd: De beste tijd om Obidos te bezoeken zijn de maanden mei t/m juni en van september t/m oktober. In het voor en na seizoen zijn de temperaturen aangenamer en zijn er iets minder toeristen dan in het hoogseizoen.
Highlights / tips Óbidos 2022
:

1)
Obidos: Obviously, visit the village of Óbidos. Within the city walls there is a well-preserved castle among a labyrinth of narrow streets and charming white houses. Between the porches in Manueline style, the flower-decorated windows and small squares, you will find several attractions. Whole Óbidos is a monument and a museum. Visiting Óbidos and walk through the village is an absolute must.

2) Visit the castle (Castelo de Óbidos) from the 12th century. Despite the present castle is a hotel and restaurant (the food here is very good) some areas are still accessible. But do not expect too much of it. A walk on the castle walls is definitely worth it. You have a beautiful view over the town of Óbidos and the surrounding area.

3)
Igreja de Santa Maria Church. This is the town’s first church and is erected upon the remnants of a visigothic temple made into a mosque. The building of the church began in the XII century, yet has been restored in several occasions and today most of the building is renaissance style. The temple became famous in 1444 when King Alfonso V, aged 10, married his cousin Isabel, aged 8.

4) Best travel time: The best time to visit Obidos are the months of May through June and from September to October. During the early and late season the temperatures are most pleasant and there are slightly less tourists thab in the high season.

___________________________________________________________________________________

                                                                                            WINKELEN / SHOPPING
Winkelen in Óbidos 2022:

1)
Rua Direita: Ondanks Obidos niet erg groot is kun je toch leuk winkelen in Rua Direita. Rua Direita is de hoofdstraat van Obidos en je vind hier verschillende soorten winkels. De meerderheid van deze winkels zijn puur gericht op toeristen maar ze verkopen interessante cadeaus en vele traditionele producten. Ook is er voldoende aanbod van café's en winkels die Ginja (portuguese liqueur) verkopen.Shopping in Óbidos 2022:

1)
Rua Direita: Despite Óbidos is not very big, you can still enjoy shopping in Rua Direita. Rua Direita is the main street of Obidos and you find different types of shops here. The majority of these stores are purely focused on tourists but they are selling interesting gifts and many traditional products. There is enough supply of bars and shops selling Ginja (portuguese liqueur).


Obidos is een plaats en gemeente in het Portugese district Leiria en ligt 84 km (1 uur en 15 minuten rijden) vanaf Lissabon. Het middeleeuwse stadje Óbidos is een van de meest pittoreske en best bewaarde vestigingsstadjes van Portugal.

Obidos is a village and municipality in the district of Leiria and is located 53 miles (1 hour and 15 minutes drive) from Lisbon. The medieval town of Obidos is one of the most picturesque and best preserved fortified towns in Portugal
                          De toegang tot de stad is de zuidpoort, Porta da Vila, die van binnen is verfraaid met 18de-eeuwse tegels.

The access to the city is the South Gate Porta da Vila, the inside is decorated with 18th-century tiles.                            

Heel typisch zijn de witgekalkte huizen, die bijna allemaal omlijnd zijn met blauwe, rode of gele strepen.

Very typical are the
whitewashed houses, most of which are lined with blue, red or yellow stripes 

                    


.

In de straatjes is het zeer gezellig (en relatief fris in warme periodes). De winkelstraat Rua Direita leidt naar de Praca de Santa Maria.

In the
streets, it is very cozy (and relatively cool in warm periods). The shopping street Rua Direita leads to the Praca de Santa Maria.

                        


                           

Er staat een pelourinho (schandpaal hierboven op de foto) in manuelstijl, versierd met een visnet, het embleem van Dona Leonor, de vrouw van Joao II. Zij koos het ter ere van de vissers die, hoewel vergeefs, hadden getracht haar zoon van verdrinking te redden. Tegenover de schandpaal staat de Santa Maria met een eenvoudig renaissanceportaal. De latere Afonso V trouwde hier in 1441 met zijn nicht Isabel. Hij was 10 jaar oud, zij 8.

There is a Pelourinho (pillory) in manuel style decorated with a fishing net with the emblem of Dona Leonor, the wife of Joao II. She chose it in honor of the fishermen, although in vain, because they had tried to save her son from drowning. Opposite the pillory stands the
Santa Maria with a simple renaissance portal. The later Afonso V married here in 1441 with his cousin Isabel. He was 10 years old, she 8.
                         

Dit betoverende stadje met zijn witte huizen ligt binnen 14de-eeuwse muren. Het oudste gedeelte van Óbidos, dat nog volledig ommuurd is, is in zijn geheel een belangrijke trekpleister.

This enchanting town, with its white houses is within a 14th-century walls. The oldest part of Óbidos, which is still fully walled, is an important attraction.
                   Het Kasteel (Castelo de Óbidos) uit de 12de eeuw bevindt zich in dit ommuurde stadsgedeelte.

                                   Castle (Castelo de Obidos) from the 12th century is located in this walled town.
De stad wordt overheerst door het kasteel dat door Afonso Henriques werd herbouwd na de overwinning op de Moren in 1148. Het is nu een aantrekkelijke pousada. 

The city is dominated by the castle that was rebuilt by Afonso Henriques after the victory on the Moors in 1148. It is now an attractive pousada.

Vanaf de omwalling heb je niet alleen een spectaculair zicht op de oude stad, maar ook op de omgeving.

From the
ramparts you have not only a spectacular view of the old city but also on the environment.
                         Toen koning Dinis in 1282 trouwde met Isabella van Aragon was Óbidos een van zijn huwelijkscadeaus.

In 1282, when King Dinis married Isabella of Aragon
Óbidos was one of his wedding gifts.


Destijds was Óbidos een belangrijke haven, maar in de 16de eeuw is de rivier verzand en verminderde het strategische belang van het stadje. Het is nu gerestaureerd.

At that time,
Óbidos was an important port but in the 16th century the river silted up and diminished the strategic importance of the town. It has now been restored.

                   


In Óbidos zijn de straten smal en in de zomer heerlijk koel waardoor je lekker door het stadje kunt wandelen.

In Óbidos the streets are narrow and in the summer nice and cool so you can have a lovely walk through the town.


@MK


 
eXTReMe Tracker