BARCELONA                                                                    BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Barcelona 2022

1) 
Familia Sagrada: Deze unieke kerk waarvan de eerste steen in 1882 werd gelegd is een bezichtiging waard. De jonge talentvolle Antoni Gaudi was aangewezen als hoofd architect. Hij wijdt veertig jaar van zijn leven aan het Familia Sagrada project. De openingstijden verschillen per seizoen. Het is raadzaam om de kaartjes vooraf te bestellen want de wachttijden kunnen behoorlijk oplopen. Ga voor de beste foto’s voor 8.00 uur naar de kerk. Het licht op de geboortefacade is prachtig en de bussen toeristen zijn nog niet gearriveerd.

2)
Parc Güell: Een ander hoogstandje van Gaudi is het Parc Güell, dit is een van de origineelste en meest kleurrijke parken ter wereld dat Gaudi heeft ontworpen in opdracht van zijn goede vriend Eusebi Güell. Het ligt iets hoger dan de rest van de stad en biedt een mooi uitzicht. Maar het mooiste is het park zelf met de prachtige met mozaïek versierde bankjes en de indrukwekkende zuilengang met mozaïekplafond. Zorg dat je hier vroeg op de dag bent, anders is het erg druk met toeristen. Tegenwoordig moet je voor de entree in het park betalen, de entree is 10,00 EURO per volwassen. De openingstijden variëren per seizoen.  

3)
La Pedrera (Casa Milà): Naast de Sagrada Familia en het Parc Güell kom je overal in de stad het werk van Gaudi tegen, van bankjes op straat tot complete huizen en appartementengebouwen. Een van de huizen is La Pedrera waarbij zowel vanbuiten als vanbinnen geen enkele rechte lijn te ontdekken is. Vooral het dakterras van dit huis is fascinerend, hier is Gaudi zelfs gelukt om van de schoorstenen kunstwerken te maken. Het dakterras is het hele jaar te bezoeken en tussen half juni en half september worden er 's avonds live concerten gegeven. Tegen zonsondergang is het terras het mooist.

4)
Het Strand: Een van de leuke extraatjes van Barcelona is het strand. Zowel de aan zee gelegen wijk Barceloneta als de haven Port Olimpic zijn voor de Olympische Spelen in 1992 voor miljoenen opgeknapt en zijn nu een ideale plek om te relaxen op het strand of op een loungebed van een hippe club. Ook vind je er veel restaurants en een lange boulevard waar veel mensen komen skaten, hardlopen en flaneren.Highlights / tips Barcelona 2022:

1) 
Sagrada Familia: This unique church whose foundation was laid in 1882 is worth a visit. The talented young Antoni Gaudi was appointed as chief architect. Forty years of his life, he was devoted to the Sagrada Familia project. The hours vary by season. It is advisable to pre-order tickets because there are delays. For the best pictures go to the church before 8:00 pm. The light on the birth facade is beautiful and the buses tourists have not arrived yet.

2)
Parc Güell: Another highlight of Gaudi is Parc Güell, one of the most original and colorful parks in the world designed by Gaudi on behalf of his good friend Eusebi Güell. The park lies slightly higher than the rest of the city and offers a beautiful view. But the most beautiful is the park itself with the beautiful mosaic-decorated benches and the impressive porch with a mosaic ceiling. Make sure you are early in the day otherwise it is very busy with tourists. Nowadays you have to pay for the entrance in the park, the entrance fee is 10.00 EURO per adult. Opening hours vary by season.

3)
La Pedrera (Casa Milà): In addition to the Sagrada Familia and Parc Güell you will find Gaudi's work everywhere from benches to complete houses and apartment buildings. One of the houses is La Pedrera where both the outside and inside do not have straight lines. Especially the roof terrace of this house is fascinating, Gaudi has even managed to make the chimneys a work of art here. The rooftop terrace is open all year long and live concerts are held between mid June and mid September. At sunset the terrace is the most beautiful.

4)
The Beach: One of the nice extras of Barcelona is the beach. Both, the Barceloneta area and Port Olimpic were refurbished for millions for the Olympics of 1992 and are now an ideal place to relax on the beach or on a lounge of a hip club. You will also find many restaurants and a long promenade where many people come skating, running and strolling.
                                                       Barcelona’s centrum is de Placa de Catalunya, een levendige plein die het beginpunt lijkt van alle stadse activiteiten. Dit plein is voor de meeste bezoekers de eerste echte kijk op Barcelona. De bus en trein van de luchthaven stoppen hier, net als de RENFE treinen en talloze metro- en buslijnen. Hier staat ook de bekende warenhuis El Corte Inglés. Dit plein is helaas ook een thuishaven voor voornamelijke dakloze immigranten.

Barcelona's center is the Placa de Catalunya, a lively square that looks like the starting point of all city activities. This square is for most visitors the first real view of BarcelonaThe bus and train from the airport stop here, as the RENFE trains and numerous metro and bus lines. Also, here you will find the famous department store El Corte Inglés. Unfortunately, this square is also a haven for distinguished several homeless immigrants. Casa Batlló, gelegen aan de Passeig de Grácia is een pand dat werd verbouwd door de architect Anton Gaudi tussen 1904 en 1906.

Casa Batllo, located on Passeig de Gràcia is a building that was remodeled by the architect Antoni Gaudi between 1904 and 1906.

                          
Het musea Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) bezit een van de belangrijkste middeleeuwse kunstcollecties ter wereld. Het is gevestigd in het majesteitelijke Palau Nacional, gebouwd in 1929. Wanneer je op de trappen voor het Palau Nacional zit heb je een prachtig uitzicht over een groot gedeelte van de stad.

The museums Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) holds one of the most important medieval collections in the world. It is located in the majestic Palau Nacional, built in 1929. When you sit on the steps of the Palau Nacional, you have a beautiful view over a large part of the city .
                                                                                         

                                                        Het prachtige uitzicht op Barcelona vanaf Palau Nacional.

                                                         The magnificent view of Barcelona from Palau Nacional.

                  Het Palau Sant Jordi is een overdekte sporthal en werd in het einde van de jaren 80 opgericht.

                             The Palau Sant Jordi is an indoor arena and was established in the end of the 80s.Camp Nou is het voetbalstadion van FC Barcelona. Het is het thuisstadion van het Catalaans voetbalelftal. Camp Nou werd geopend in 1957 en is een trekpleister voor toeristen, die van over de hele wereld op de stad afkomen. In het stadion bevinden zich ook de kantoren van het bestuur en het clubmuseum.

Camp Nou, is the stadium of FC Barcelona. It is the home of the Catalan football team. Camp Nou was inaugurated in 1957 and is an attraction for tourists, that come from all over the world to the city. Also, in the stadium houses the offices of the board and the club museum


                            

Barcelona was lang geleden slechts een kleine Romeinse stad (Barcina genaamd), omgeven door stenen muren. De Barri Gòtic (gotische wijk, een goed bewaard gebleven buurt vol gotische gebouwen, middeleeuwse pleinen en sfeervolle straatjes, vormt nu het schitterende bewijs van Barcelona’s middeleeuwse glorie.

Long time ago, Barcelona was only a small Roman town (called Barcina), surrounded by stone walls. The Barri Gòtic (Gothic Quarter, a neighborhood full of well-preserved Gothic buildings, medieval squares and charming Streets is now the brilliant proof of Barcelona's medieval glory.


                          
                          

De Kathedraal van Barcelona (Catedral de Santa Eulàlia) ligt aan de Plaza de la Seu. De Kathedraal is de hoofdkerk van het aartsbisdom Barcelona en is gewijd aan de heilige Eulalia van Mérida, die in 304 stierf als martelares.

The Cathedral of Barcelona (Cathedral of Santa Eulalia) is located at the Plaza de la Seu. The Cathedral is the main church of the Archdiocese of Barcelona and is dedicated to Saint Eulalia of Merida, which died as a martyr in 304.


                      


                                                                   De Carrer del Bisbe Irurita een voetganger cale.

                                                                         Carrer del Bisbe Irurita a pedestrian cale.


Rondom Plaza del Rei bevinden zich nog enkele fraaie overblijfselen van het voormalig Koninklijk Paleis dat dateert uit de 13e eeuw.

Around Plaza del Rei there are still beautiful remnants of the former Royal Palace, dating from the 13th century.


Het complex bestaat onder andere nog uit de Capella de Santa Àgata, de koninklijke kapel, en de beroemde 14e eeuwe Saló del Tinell waar Christopher Columbus na terugkeer van zijn ontdekkingsreis naar Amerika door koningin Isabel werd ontvangen.

The complex includes the Capella de Santa Àgata, the Royal Chapel and the famous 14th-Century Saló del Tinell where Christopher Columbus was welcomed by Queen Isabel after returning from his voyage to the Americas.


Het beroemde Parc Guëll biedt een kijkje in Gaudí´s rijke fantasiewereld en een prachtig uitzicht over Barcelona.

The famous Parc Güell offers a glimpse into Gaudi's rich fantasy world and stunning views over Barcelona.
Ontworpen door de architect Gaudí als een soort van ideaal droomdorp buiten de drukte van de grote stad. Het dorp is er nooit gekomen. Van de geplande 60 woningen zijn er maar 2 gebouwd.

Designed by architect Gaudí as a kind of an ideal dream village outside the hustle and bustle of the big city. The village was never built. Of the 60 houses there were planned, only two are built.


Al de versiering van het park zoals de ingangen, fonteinen, zuilen, banken, enz. werden uitgevoerd door Gaudí. Vanaf de grote veranda heb je een mooi uitzicht over Barcelona.

All the decoration in the park such as the entrances, fountains, columns, benches, etc. were performed by Gaudí. From the large veranda you have a beautiful view of Barcelona.


Casa Museu Gaudí, gelegen binnen de omheining van het Park Güell, was gedurende twintig jaar (vanaf 1906 tot einde 1925) het woonhuis van Antoni Gaudi. Op 23 september 1963 werd het ingehuldigd als museum en het bewaart vandaag de dag een verzameling van meubels en voorwerpen die door de architect werden ontworpen.

Casa Museu Gaudi, located within the confines of Park Güell, was for twenty years (from 1906 to end of 1925) the home of Antoni Gaudi. On September 23, 1963 it was opened as a museum and today you will find a collection of furniture and objects that were designed by the architect.


Het park staat, samen met andere werken van Gaudi sinds 1984 op de UNESCO Werelderfgoedlijst. Het park is niet vrij toegankelijk en er wordt toegangsgeld gevraagd.

The park, along with other works of Gaudi are on the UNESCO World Heritage List since 1984. The park is not accessible and an entrance fee is requested.De Sagrada Familia is een basiliek dat ontworpen is door Antoni Gaudí. De naam Familia Sagrada betekent heilige familie.

The Sagrada Familia is a basilica designed by Antoni Gaudí. The name Sagrada Familia means holy family.
                          

                           

Sinds het leggen van de eerste steen in 1882 wordt tot op de dag van vandaag voortdurend aan de kerk gebouwd. Tijdens de Spaanse Burgeroorlog heeft de bouw een paar jaar stilgelegen. Op 10 juni 1926 sterft Gaudi, nadat hij in de buurt van zijn geliefde kerk onder een tram is gekomen.

Since the laying of the first brick in 1882, until the present day, they are building on the church continually. During the Spanish Civil War, the construction stopped for a few years. On June 10, 1926 Gaudí dies after he has come under a tram near his beloved church.


                           

Het gebouw is nog steeds in aanbouw, dus wees erop voorbereid veel constructiewerk te zien tijdens uw bezoek.

Be prepared during your visit that the building is still under construction because there is still a lot of construction work.


                        

De Sagrada Familia in haar geheel zal waarschijnlijk in 2030 zijn voltooid, hoewel dit grotendeels afhankelijk is van de financiering. De bouw van de Sagrada Familia hangt af van publieke donaties, precies zoals Gaudi bedoeld had.

The Sagrada Familia is likely to be completed in 2030 as a whole church, although this is largely dependent on funding. The construction of the Sagrada Familia depends on public donations, just as Gaudi intended.@MK


 
eXTReMe Tracker