ALCOBACA                                                               BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Alcobaca 2021:

1)
Monastery of Alcobaca: Uiteraard is de Monastery een van de hoogtepunten van Alcobaca. Het klooster van Alcobaca is een cisterciënzer klooster uit de 12e eeuw. De volledige naam van het klooster is Santa Maria de Alcobaca.  Hier vind je de graven van Pedro I en Inês de Castro de groote liefde van Pedro I. Om staatsredenen moest Pedro I, zoon en erfgenaam van Afonso IV, trouwen met Costanza van Castilië. Na Constanza's dood ging Pedro I met Inês de Castro, een hofdame op wie hij verliefd was geworden, in Coimbra wonen. In de overtuiging dat de familie van Inês gevaarlijk was, liet Afondo IV haar op 7 januari 1355 vermoorden. Na de dood van Afonso liet Pedro I bij twee van de moordenaars het hart uit het lichaam rukken. Het klooster is gratis maar als je alle ruimtes wilt bekijken moet je 6,00 EURO entree betalen.

2) Stadscentrum: De meeste bezoekers komen voor het klooster maar sla het stadscentrum niet over. Alcobaca heeft veel verschillende eetgelegenheden en gezellige terrassen. 
Neem een drankje of lunch op het plein voor het klooster en geniet van het prachtige uitzicht. Het stadje is ook zeker de moeite waard.

3) Jardim do amor: In het stadje vindt je het kleine maar mooie parkje de tuin van de Liefde (Jardim do amor). Hier kun je heerlijk genieten van de rust en het uitzicht. 
Highlights / tips Alcobaca 2021:

1)
Monastery of Alcobaca: The monastery is one of the highlights of Alcobaca. The Alcobaca monastery is a 12th century Cistercian monastery. The full name of the monastery is Santa Maria de Alcobaca. Here, you will find the graves of pedro I and Inês de castro, Pedro's greatest love. For state reasons, Pedro I, son and heir of Afonso IV had to marry Costanza from Castile. After Constanza's death, Pedro I was living in Coimbra with Inês de Castro, a court lady he had fallen in love with. Convinced that the family of Inês was dangerous, Afonso IV gave the order to murder Inês on January 7th in 1355. After the death of Afonso, Pedro I gave the instruction to pulled out the hearts of the two killers of Inês. The monastery has free access but if you want to see all the rooms you have yo pay 6.00 EURO entrance.

2) City Center: Most visitors come to the monastery but do not miss the city center. Alcobaca has many different eateries and cozy terraces. Have a drink or lunch on the square in front of the monastery and enjoy the beautiful view. The town is really worth it.

3) Jardim do amor: In the city center you will find the small but beautiful park of the Garden of Love (Jardim do amor). Here you can relax and enjoy the view. 

                  
Ongeveer 1,5 uur ten noorden van Lissabon ligt het stadje Alcobaca. De naam Alcobaca is ontstaan en genoemd naar de twee rivieren Alcoa en Baca. Dit stadje staat bekend om de grootste kerk van Portugal maar heeft veel meer te bieden.

About 1,5 hours north of Lisbon lies the town of
Alcobaca. The name Alcobaca was created and named after two rivers Alcoa and Baca. 
This town is known for the largest church in Portugal, but has much more to offer.

Alcobaca heeft ook een heel leuk stadscentrum. De meeste bezoekers komen voor de kerk maar het centrum is ook de moeite waard.

Alcobaca also has a very nice
city center. Most visitors come to church but the center is also worth it.


                                                                                        Uitkijk op de rivier.

                                                                                              
Overlooking the river. 


Voor de kerk staat er elke maandag een rommelmarkt. In augustus vindt er een zes daagse markt plaats de Feira de São Bernardo en in oktober de Feira de São Simão die vijf dagen duurt.

In front of the church there is a
flea market every Monday. Feira de São Bernardo market takes place over sixs days in August and Feira de São Simão runs for five days at the end of October.


De grootste kerk van Portugal, de Mosteiro de Santa Maria, is bekend om de sobere middeleeuwse architectuur. De oprichting in 1153 van deze abdij, nu een Unesco Werelderfgoed, is nauw verwant aan de komst van de cisterciënzerode in Portugal en aan de geboorte van de natie. In maart 1147 veroverde koning Afonso Henriques het Moorse bolwerk Santarèm. Ter herdenking bouwde hij een kerk voor de cisterciënzers, die werd voltooid in 1223. Het complex is vaak verfraaid door andere koningen, vooral koning Dinis, die de kruisgang liet bouwen. Hier liggen onder anderen de tragische geliefden koning Pedro en zijn vermoorde minnares Inês begraven (Zie filmpje).

The largest
church in Portugal, the Mosteiro de Santa Maria, is known for its sober medieval architecture. The establishment of this abbey in 1153, now a UNESCO World Heritage Site, is closely related to the arrival of the Cistercian death in Portugal and to the birth of the nation. On March 1147, King Afonso Henriques conquered the Moorish fortress Santarèm. To commemorate, he built a church for the cistercians, which was completed in 1223. The complex was often decorated by other kings, especially King Dinis, who built the crusade. Here, among others, the tragic loved ones are buried, king Pedro and his murdered mistress Inês (See film).
             Tegels uit de 18de eeuw tonen de stichting van de abdij. Tegen de muur staan beelden van koningen.

              Tiles from the 18th century show the foundation of the abbey. Against the wall are statues of kings.
 

Een trap leidt naar de kansel, waar een van de monniken voorlas uit de Bijbel terwijl de anderen in stilte aten. In de grote keuken ernaast kon een os aan het spit worden geroosterd; een beekje zorgde voor de watervoorziening.

A staircase leads to the pulpit, where one of the monks read from the Bible while the others ate in silence. In the large kitchen next to it an ox could be roasted; A stream provided the water supply.
Het gewelfde dak en de hoge zuilen van het middenschip geven een indruk van harmonie en sobere eenvoud. 

The vaulted roof and the high pillar's of the nave give an impression of harmony and sobriety simplicity.

 

 


De graven van Pedro I en Inês de Castro. Het door engelen bewaakte beeld van Pedro ligt op wens van de koning tegenover dat van Inês, zodat hij op de Dag des Oordeels als eerste zijn geliefde zou zien.

The
graves of Pedro I and Inês de Castro. The statue of Pedro guarded by angels lies upon King's wish in the opposite of Inês so that on Judgment Day he would see his beloved first. 
                                      De achthoekige wasbak gebruikten de monniken om hun handen te wassen.


                                            The octagonak sink that was used by the monks to wash their hands.
                                         Het prachtige klooster tuin waar je van de rust kan genieten (zie filmpje).

                                        The beautiful
monastery garden where you can enjoy the peace (See film). 
                                 Als je van de rust wilt genieten bezoek dan de tuin van de liefde (Jardim do amor).

                                             If you want to enjoy the rest, visit the
garden of love (Jardim do amor).

@MK 

 
eXTReMe Tracker