AMIENS                                                                     BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Amiens 2022:

1)
Notre-Dame: Het hoogtepunt is een bezoek aan de gotische Kathedraal (Notre-Dame) van Amiens. De Kathedraal is het gehele jaar open en is gratis. Ervaar de prachtige kleurenshow (La Cathédrale en Couleurs) gedurende zomer in de avonden uren. De voorgevel is beroemd om zijn vele beelden en oorspronkelijk waren die beelden beschilderd. Men probeert door middel van een lichtshow de geschiedenis terug te halen. Dit kleurenspel speelt zich af medio juni t/m medio september. Ook in de maand december kun je de lichtshow bekijken.

2) 
Wijk St-Leu: Het schilderachtige wijk St-Leu is een verkeersvrije wijk met lage huizen en door bloemenperken omzoomde grachten, waaraan gezellige restaurantjes cafés en winkeltjes liggen. Zeker ook een bezoek waard.

3)
Les Hortillonnages: Ten oosten van de wijk St-Leu strekken zich Les Hortillonnages uit, een lappendeken van tuinderijen, omgeven door moerasland. De meeste van deze volkstuinen zijn slechts toegankelijk per boot. Dit gedeelte van de stad is zeer in trek bij toeristen.

4)
Maison de Jules Verne: Jules Verne stond bekend als de Franse schrijver die de toekomst voorspelde. In het zuiden van de stad ligt het Cirque d'Hiver, dat in 1889 door Jules Verne (1828-1905) werd geopend. Het Maison de Jules Verne, zijn opgeknapte huis, toont op vier verdiepingen meer dan 700 voorwerpen die samenhangen met Verne, die er van 1882 tot 1900 woonde.

5)
Musée de Picardie: Het museum werd in 1802 opgericht als het musea Napoléon (in het jaar van het Verdrag van Amiens). Het Musée de Picardie bezit beelden en schilderijen uit de middeleeuwen tot 20ste eeuw, waaronder een opmerkelijke serie 16de-eeuwse groepsportretten.Highlights / tips Amiens 2022:

1)
Notre-Dame: The highlight is a visit to the Gothic Cathedral (Notre-Dame) of Amiens. The cathedral is open all year round and has free entrance. Experience the beautiful color show (La Cathédrale en Couleurs) during summer in the evening hours. The facade is famous for its many statues and pictures which were originally painted. They attempt by means of a light show to bring back the history. This play of colors takes place in mid-June / mid-September. Also in the month of December you can see the color show.

2) 
District St Leu: The picturesque district St Leu is a pedestrian area with low houses and flowerbeds lined canals, with cozy restaurants cafes and shops. Definitely worth a visit.

3) Les Hortillonnages: East of the district of Saint-Leu you will find Les Hortillonnages, a patchwork of orchards, surrounded by wetlands. Most of these allotments are accessible by boat only. This part of town is very popular with tourists.

4)
Maison de Jules VerneJules Verne was known as the French writer who predicted the future. In the south of the city lies the Cirque d'Hiver which was opened by Jules Verne (1828-1905) in 1889. The Maison de Jules Verne, his refurbished home, shows four levels with more than 700 objects related to Verne who lived there from 1882 to 1900.

5)
Musée de Picardie: The museum was founded as the musée Napoléon in 1802 (the year of the Treaty of Amiens). The Musée de Picardie owns sculptures and paintings from the Middle Ages to the 20th century, including a remarkable series of 16th-century group portraits.

Amiens is een stad in Noord-Frankrijk, de hoofdstad van de regio Picardië en ligt 143 km vanaf Parijs. In Amiens staat één van de belangrijkste kathedralen van Frankrijk, de Notre-Dame, die sinds 1981 is opgenomen in de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Het is de grootste gotische kathedraal van Europa.


Amiens is a city in northern France, the capital of the Picardy region, and is located 89 miles (143 km) from Paris. In Amiens you will find the main cathedrals of France the Notre-Dame, which is included in the World Heritage List of UNESCO since 1981. It is the largest Gothic cathedral in Europe.
  
                                                                                

                                                            
                                                              
De bouw van Frankrijks grootste kathedraal begon rond 1220. Het diende als onderkomen voor het hoofd van Johannes de Doper, in 1206 meegenomen door de kruisvaarders en nog steeds te zien. De Notre-Dame, een bouwkundig meesterwerk, werd binnen 50 jaar voltooid en geldt als hoogtepunt van gotische architectuur. Het werd rond 1850 door Viollet-le-Duc gerestaureerd, overleefde twee wereldoorlogen en is beroemd om zijn beelden en reliëfs, die John Ruskin in 1884 zijn Bijbel van Amiens inspireerden.

The construction of France's largest cathedral started around 1220. It served as a residence for the head of John the Baptist, brought in 1206 by the Crusaders and can still be seen. The Notre Dame, an architectural masterpiece, was completed in 50 years and is considered the highlight of Gothic architecture. It was restored by Viollet-le-Duc in 1850, survived by two world wars and is famous for its sculptures and reliefs, which John Ruskin was inspired by his Bible of Amiens in 1884.
De vloer werd in 1288 gelegd en in de late 19de eeuw gerestaureerd. De gelovigen kropen vroeger over de patronen van de vloer.

The floor was placed in 1288 and restored in the late 19th century. The believers crawled over the patterns of the floor earlier.                                                                                                                          
                     Het helder verlichte, 42 m hoge schip van de Notre-Dame wordt gesteund door 126 pilaren.


                               The brightly lighted, 42 m high ship of the Notre-Dame is backed by 126 pillars.

                             

                                                            
                      De kathedraal in de avond, in de zomer wordt hier elke avond een lichtshow gegeven.

                      The cathédrale Notre-Dame by night, during the Summer a light show is given every night.

                                                                                  


Het schilderachtige St-Leu is een verkeersvrije wijk met lage huizen en door bloemenperken omzoomde grachten, waaraan restaurants, cafés en winkeltjes liggen.

                                                       

The picturesque St Leu is a pedestrian area with low houses and flowerbeds lined canals, which restaurants, cafes and shops are located.                                                                   
                                                                                                                                                                                   
De Quartier Saint-Leu is één van de gezelligste wijken in Amiens. In de avonduren komt deze wijk geheel tot leven.

The Quartier Saint-Leu is one of the liveliest districts in Amiens. In the evening, this district will come to live.

                 


                                                                                             

Amiens is het Venetië van het Noorden in Frankrijk. Op de kade kun je gezellig aan het water zitten als het mooi weer is.

Amiens is the Venice of the North in France. When the weather is nice you can sit comfortably near the water on the quay
.

                                                                
                                                                 
De mooie Rue d'Engoulvent.                                                              

                                                                                  The beautiful Rue d'Engoulvent.
 
                                                                        
De Dewailly Klok op het Gambetta plein met een bronzen naakt sculptuur van Albert Roze bekend als Marie-sans-chemise (topless Mary).

The Dewailly Clock on Gambetta Square with a bronze nude sculpture by Albert Roze known as Marie-sans-chemise (topless Mary).
                          
                                                              
@MK

 
eXTReMe Tracker