PISA                                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Pisa 2022:

1)
Toren van Pisa: Uiteraard bezoek de toren van Pisa waar Pisa om bekend staat. Door een architectonische vergissing ontstond de beroemdste toren ter wereld, de scheve toren van Pisa, die in de 12de eeuw werd gebouwd op de zachte kleigrond van wat nu het Campo dei Miracoli (veld der wonderen) heet. Hou er rekening mee dat er meestal een lange wachtrij staat voor de kassa. Er zijn mogelijkheden om de kaartjes vooraf via internet te boeken. Een kaartje kost 24,60 EURO per persoon. Ook moet er rekening gehouden worden dat het verboden is om een tas mee te nemen. Er zijn wel kluisjes waar je je tas in kunt doen maar ook hier moet je voor in de rij staan.

2) Duomo: Bewonder de gevel van de Duomo en bekijk de mooie zijdeur. Bekijk binnen de prachtig gebeeldhouwde preekstoel en de kandelaar, die zou zijn geïnspireerd op Galilei's ontdekkingen van de schommelingen van een slinger. De Duomo is gratis te bezichtigen maar je moet wel eerst een gratis kaartje halen bij de ticketoffice achter de toren.

3) Koop kaartjes voor de historische gebouwen van de Campo dei Miracoli in het Museo dell'Opra del Duomo, dan hoeft je niet in de rij te staan. 

4) Ga niet met kleine kinderen de scheve toren in, want kinderen onder de acht jaar worden niet toegelaten.
Highlights / tips Pisa 2022:

1)
Tower of Pisa: Of course visit the Leaning Tower of Pisa which is Pisa famous for. By an architectural mistake the most famous Tower in the world was born, the leaning Tower of Pisa, which was built in the 12th century on the soft clay ground of what is now called the Campo dei Miracoli (field of miracles). Keep in mind that there is usually a long queue for the cash register. There are opportunities to order tickets on the internet. A ticket costs 24.60 EURO per person. You have to take into account that it is forbidden to a carry a bag inside the Tower of Pisa. There are lockers where you can put your bag in but you have to stand in line.

2) Duomo: Admire the facade of the Duomo and view the beautiful side door. See inside the beautifully carved pulpit and the candlestick, which was inspired by Galileo's discoveries of the movements of a pendulum. The Duomo is free to visit but you need a free ticket to get in. You can get your free ticket at the ticket office behind the tower.

3) Buy tickets for the historic buildings of the Campo dei Miracoli in the Museo dell'Opra del Duomo, then you do not need to stand in line.

4) Do not go with small children into the leaning tower because children are not allowed under eight years.


Vanaf de 11de tot de 13de eeuw had Pisa een overwicht in de Westelijke Middellandse zee. De handel met Spanje en Noord-Afrika had een culturele revolutie tot gevolg die tot uitdrukking komt in de gebouwen: de dom, het baptisterium en de campanile. Het verval van Pisa was onafwendbaar toen de Arno begon te verzanden. Zoutmoerassen scheiden de stad nu van de zee.  

From the 11th to the 13th century, Pisa had a superiority in the Western Mediterranean. The trade with Spain and North Africa result a cultural revolution which is reflected in the buildings: the cathedral, the baptistery and the campanile. The decline of Pisa was inevitable when the Arno started to get bogged down. Salt marshes separate the city from the sea now.

De wereldberoemde ‘scheve
toren van Pisa is slechts een van de schitterende religieuze gebouwen die op de groene laan van het ‘veld van wonderen’ staan. De toren bevindt zich in het gezelschap van de dom (eerste steen in 1064), het baptisterium (1152-1284) en de Campo Santo begraafplaats (1278).

The world famous
Tower of Pisa ' leaning tower ' is just one of the beautiful religious buildings on the green lane of the ' field of wonders '. The tower is located in the presence of the cathedral (foundation stone in 1064), the Baptistry (1152-1284) and the Campo Santo cemetery (1278). 

                           Kort na het begin van de bouw in 1173 begon de toren al over te hellen. Doordat men loodrecht verder bouwde, is de toren niet alleen scheef maar ook krom.De toren is 55,85 meter hoog en het gewicht wordt geschat op 14 453 ton. De huidige helling is ongeveer 10%. De toren heeft 297 treden.

Shortly after the beginning of the construction of the tower, the tower began tilting already in 1173. Because they built the tower further perpendicularly, the tower is not only skewed but also curved. De tower is 55.85 meters high and the weight is estimated to 14 453 tonnes. The current slope is about 10%. The tower has 297 steps.


Alle gebouwen op het Campo dei Miracoli staan een beetje scheef door hun slechte fundering en de moerassige ondergrond, maar geen enkel helt zo ver als de Torre Pendente – de scheve toren. Recente renovatie heeft de helling met 38 cm teruggebracht. De toren is in december 2001 heropend.                                                            

All buildings on the Campo dei Miracoli are a bit skewed by their poor foundation and the swampy ground but no building slopes as far as the Torre Pendente – the leaning tower. Recent renovation has restored the slope with 38 cm. The tower reopened in December 2001.

De dom van Pisa (Duomo Santa Maria) bevindt zich op het Piazza dei Miracoli. De middeleeuwse kathedraal, gewijd aan Maria, vormt het hart van dit Veld van Wonderen. De bouw begon in 1064 onder de architect Busketus en hij bouwde in de typisch Pisaanse romaanse stijl. De mozaïeken binnen laten een sterke Byzantijnse invloed zien.

The
cathedral of Pisa (Duomo Santa Maria) is located on the Piazza dei Miracoli. The medieval cathedral dedicated to Mary is the heart of the Field of Miracles. Construction began in 1064 under the architect Busketus and built in the typical Pisan Romanesque style. The mosaics inside show a strong Byzantine influence.               
                                                   
                                                    Het Baptisterium (doopkapel) is gewijd aan Johannes de Doper.

                                                       The Baptistery (Baptistery) is dedicated to John the Baptist.

                                                                       Binnen in de Baptisterium. (De preekstoel).

                                                                               Inside the Baptistery. (The pulpit).
                                    
                                               
                                                                                                   Ponte di Mezzo

In de Borgo Stretto vind je vele winkels. Via deze gezellige straat kom je bij de toren van Pisa.

In the Borgo Stretto you will find many shops. Through this pleasant street, you reach the Tower of Pisa.
                    
                                                                                                                                                                                                               
Palazzo della Carovana, ook wel bekend als Palazzo dei Cavalieri is het hoofdgebouw van de Scuola Normale Superiore di Pisa in Piazza dei Cavalieri. Het paleis werd gebouwd in 1562-1564 door Giorgio Vasari voor het hoofdkwartier van de Ridders van St. Stefanus, een Toscaanse dynastieke-militaire orde gesticht in 1561.

Palazzo della Carovana, also known as Palazzo dei Cavalieri is the main building of the Scuola Normale Superiore di Pisa in Piazza dei Cavalieri. The palace was built in 1562/64 by Giorgio Vasari for the headquarters of the Knights of St. Stephen, a Tuscan dynastic-military order founded in 1561.

                                                                                  


       

                                                                            Markt op Piazza Vittorio Emanuele II.
                   
                                                                            Market at Piazza Vittorio Emanuele II.


                                         De rivier de Arno stroomt door Pisa en is de langste rivier van Toscane.

                                          The Arno river flows through Pisa, and is the longest river in Tuscany.


@MK
 
eXTReMe Tracker