PORTUGAL

Algemene informatie:

Hoofdstad: Lissabon.

Staatsvorm: Portugal (officiële naam Republica Portugesa) is een republiek met als staatshoofd een rechtstreeks gekozen president. Portugal kent een parlementaire democratie. Aan het hoofd van de regering staat de premier.

Taal: Portugees.

Munteenheid: De munteenheid in Portugal is de EURO.

Religie: Het overgrote deel van de bevolking belijdt de rooms katholieke godsdienst.

Ligging: Portugal is een land in het zuidwesten van Europa. Spanje begrenst Portugal in het noorden en oosten.

Klimaat: Portugal heeft een mediterraan klimaat. Het noorden van Portugal is frisser en vochtiger dan het zuiden. Naarmate men van de kust weggaat en de Spaanse grens nadert, stijgt de temperatuur.

Beste Reistijd: Afhankelijk of je naar het Noorden of Zuiden van Portugal gaat maar over het algemeen zijn het voorjaar en najaar de beste periode.

Hoogtepunten: Lissabon, Cascais, Sintra, Porto, Algarve, veel te veel om op te noemen.

General Information:

Capital: Lisbon. 

Form of Government: Portugal (official name Republica Portuguesa) is a Republic with a directly elected president as head of state. Portugal has a parliamentary democracy. At the head of government is the prime minister.

Language: Portuguese.

Currency: The currency in Portugal is the EURO.

Religion: The majority of the population professes the Roman Catholic religion.

Location: Portugal is a country in southwestern Europe. Spain borders portugal in the North and East.

Climate: Portugal has a Mediterranean climate. The North of Portugal is fresher and more humid than the South. When you go away from the coast and the Spanish border is approaching, the temperature rises.

Best time to travel: Depending on whether you go to the North or South of Portugal, but in General, the spring and autumn are the best period.

Highlights: Lisbon, Cascais, Sintra, Porto, Algarve, far too many to mention.


@MK 

eXTReMe Tracker