SCOTLANDAlgemene informatie:

Hoofdstad: Edinburgh.

Staatsvorm
: Groot-Brittannië (inclusief Schotland) is een constitutionele monarchie, met als staatshoofd een koning(in). De controle op het staatsbestel is in handen van een democratisch gekozen parlement. Deze bestaat uit het Lagerhuis, vergelijkbaar met de Nederlandse Tweede Kamer, en het Hogerhuis, enigszins vergelijkbaar met de Nederlandse Eerste Kamer, maar met voor het leven benoemde leden.  

Munteenheid: De officiële munteenheid is de Pond Sterling (GBP).

Taal: De officiële taal is Engels hoewel op veel plekken ook Schots wordt gesproken. In het noorden en westen van Schotland wordt nog het Gaelic gesproken.


Religie: Sinds het begin van de 16de eeuw, onder de regering van koning Hendrik VIII, heeft Groot-Brittannië een staatskerk. In Schotland de presbyteriaanse kerk (Church of Scotland) geheten, staat de regerend vorst (in). Bisschoppen worden benoemd door de Kroon.

Ligging: De enige landgrens die Schotland heeft, is met England en is 96 kilometer lang en loopt van de rivier de Tweed aan de oostkust tot de Solway Firth aan de westkust. Ten westen van Schotland ligt de Atlantische Oceaan en ten oosten de Noordzee.

Klimaat: Schotland heeft een gematigd zeeklimaat met in het algemeen zachte winters. Met name de berggebieden van Noord-Schotland hebben extreem veel neerslag, waarvan in de winter een flink deel als sneeuw. Vooral de Schotse Hooglanden staan bekend om het ruige en natte klimaat. Zelfs in de zomer komen hier hagelbuien, nachtvorst en storm voor. De bergen van Schotland zijn ook beruchte mistgebieden.

Beste Reistijd: De beste reistijd voor Schotland is juni en juli. In deze periode is het warmer en er valt minder neerslag.


Hoogtepunten: Edinburgh, Glasgow, Schotse Hooglanden, Loch Ness, Cairngorms, Aberdeen, De Great Glen, Skye veel te veel om op te noemen.
General information:

Capital
: Edinburgh.


Form of Government: Great Britain (including Scotland) is a constitutional monarchy with a King or Queen as head of State
. The control of the State is in the hands of a democratically elected Parliament. This consists of the House of Commons and the House of Lords with members appointed for life.

Currency: The official currency is the Pound Sterling (GBP)
.

Language:
The official language is English although Scots is spoken in many places. In the North and West of Scotland Gaelic is still spoken.

Religion: Since the beginning of the 16th century, under the reign of King Henry VIII, Britain has a state church. In Scotland it is called the Presbyterian Church (Church of Scotland), is the reigning monarch (in). Bishops are appointed by the Crown.


Location: The only land border is with England and is 60 miles (96 km) long and runs from the River Tweed on the east coast of the Solway Firth on the west coast
. In the West of Scotland lies the Atlantic Ocean and in the East the North Sea.

Climate: Scotland has a temperate climate with generally mild winters
. In particular, the mountainous areas of northern Scotland have extremely heavy rainfall, of which a large proportion as snow in the winter. Especially the Scottish Highlands are well known for the rough and wet climate. Even in summer, night Frost and hail storm are very common. The mountains of Scotland are also infamous fog areas.

Beste time to visitThe best time to travel to Scotland is June and July. In this period it is warmer and there is less rainfall.


Highlights: Edinburgh, Glasgow, Schotse Hooglanden, Loch Ness, Cairngorms, Aberdeen, De Great Glen, Skye too many to mention.


@MK

 
eXTReMe Tracker