CAERPHILLY CASTLETips 2022:

1)
Caerphilly: Bezoek het stadje Caerphilly gelegen in het noordelijke deel van het grootstedelijk gebied van Cardiff, ongeveer 11 km ten noordwesten van het centrum van Cardiff. Caerphilly is makkelijk te bereiken vanaf Cardiff met de trein, bus (lijn 26), auto of taxi. Tijdens de 19e eeuw werd Caerphilly een mijnstad en was het ook een centrum voor een lokale kaasmakerij. Het maken van kaas werd een tijdje gestaakt, maar werd later hervat. De stad leed economisch en verloor bevolking toen de mijnbouw aan het einde van de 20e eeuw stopte, maar de gemeenschap trok later lichte industrie aan. Vandaag de dag is Caerphilly aantrekkelijk om zijn kasteel maar ook vanwege het leuke winkelcentrum. 

2)
Caerphilly Castle: Caerphilly Castle is een middeleeuws kasteel in Caerphilly Zuid-Wales. Een van de machtigste en meest ambitieuze baronnen van Hendrik III, Gilbert de Clare, heer van Glamorgan, bouwde dit kasteel. Zijn doel was om het gebied veilig te stellen en te voorkomen dat het laagland van Zuid-Wales in handen zou vallen van de Welshe leider Llywelyn the Last, die het grootste deel van Midden- en Noord-Wales controleerde. Grote stukken van het kasteel zijn nog goed intact gebleven een bezoek is ook zeker de moeite waard. Tips 2022:

1)
Caerphilly: Visit the town of Caerphilly located in the northern part of the Cardiff metropolitan area, approximately 7 miles (11 km) northwest of Cardiff city center. Caerphilly is easily accessible from Cardiff by train, bus (line 26), car or taxi. During the 19th century, Caerphilly became a mining town and was also a center for a local cheese factory. Cheese making was discontinued for a while, but was later resumed. The city suffered economically and lost population when mining ceased in the late 20th century, but the community later attracted light industry. Today Caerphilly is attractive for its castle but also for its nice shopping center.

2)
Caerphilly Castle: Caerphilly Castle is a medieval castle in Caerphilly South Wales. One of Henry III's most powerful and ambitious barons, Gilbert de Clare, lord of Glamorgan, built this castle. His purpose was to secure the area and prevent lowland south Wales from falling into the hands of the Welsh leader Llywelyn the Last, who controlled most of mid and north Wales. Large parts of the castle have remained intact and a visit is certainly worthwhile.

Caerphilly Castle is een middeleeuws kasteel in Caerphilly in Zuid-Wales. Het kasteelterrein van Caerphilly Castle meet 30 ha.

Caerphilly Castle is a medieval castle in Caerphilly in South Wales. The castle grounds of Caerphilly Castle measure 30 hectares. 

Daarmee is het na Windsor Castle de grootste burcht van Groot-Brittannië en dankzij de uitgestrekte waterpartijen een van de mooiste.

This makes it the largest
castle in Great Britain after Windsor Castle and one of the most beautiful thanks to the extensive water features.

Nadat de eerste vesting van de Welshmen onder Llywelyn in 1270 bijna met de aardbodem gelijk werd gemaakt, wilde 'Red Gilbert de Clare' een perfect aangelegd kasteel bouwen.

After the first Welsh fortress under Llywelyn was almost razed to the ground in 1270, 'Red Gilbert de Clare' wanted to build a perfectly landscaped
castle.

Caerphilly Castle bestaat uit exemplarische concentrische verdedigingsringen rond de kern van de burcht, gezekerd met brede watergrachten en ophaalbruggen.

Caerphilly Castle consists of exemplary concentric defensive rings around the core of the castle, secured with wide moats and drawbridges.

Toch was het kasteel nog in te nemen: dat lukte de Welsche troepen van Owain Glyndwr aan het begin van de 15e eeuw.

Nevertheless the
castle was still open to capture: Owain Glyndwr's Welsh troops succeeded at the beginning of the 15th century.

De scheve stand van de zuid-oostelijke toren was volgens sommigen het werk van de troepen van Cromwell. Anderen vermoeden dat de hoek van dertig graden en de diepe scheur in het metselwerk het gevolg zijn van natuurlijke oorzaken.

The leaning position of the south-east tower was, according to some, the work of Cromwell's troops. Others suspect that the thirty degree angle and the deep crack in the masonry are the result of natural causes. 


                                      Enkele kamers zijn nog goed in tact gebleven maar niet meer waterdicht.

                                        Some of the rooms have remained intact but are no longer waterproof.


                                                                    De binnenplaats van Caerphilly Castle. (zie film).

                                                                       The Courtyard of
Caerphilly Castle. (see film).

Door de aanzienlijke afmeting van het poortgebouw kon het zowel voor accommodatie als verdediging worden gebruikt en het was op grote schaal comfortabel uitgerust, waarschijnlijk voor het gebruik van de kasteelwachter en zijn familie. (zie film).

The substantial size of the gatehouse allowed it to be used for accommodation as well as defence and it was comforably equipped on a grand scale, probably for the use of the castle constable and his family. (see
film).                                                                              Uitzicht op de heuvels van Caerphilly.

                                                                                         
View of the Caerphilly hills. 

De langlopende Britse televisieshow Doctor Who koos Caerphilly Castle als filmlocatie voor verschillende afleveringen, waaronder "The End of Time" in 2009 en "Robot of Sherwood" in 2014. (zie film). 

The long-running British television show Doctor Who chose Caerphilly Castle as a filming location for several episodes, including "The End of Time" in 2009 and "Robot of Sherwood" in 2014. (see
film).                                        Het kleine stadje Caerphilly is ook zeker een bezoek waard. (foto hierboven).

                                             The small town of
Caerphilly is also well worth a visit. (photo above).

@MK
 
eXTReMe Tracker