NAZARÉ                                                                          BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Nazaré 2021
:

1)
Nazaré: Nazaré is een populaire toeristische attractie geworden en maakt zich international bekend als een pittoresk kustplaatsje. Het ligt aan de Atlantische kust en heeft lange zandstranden (door sommige beschouwd als een van de beste van Portugal), die in de zomer veel toeristen trekken. De stad stond vroeger bekend om de traditionele kostuums die de vissers droegen. Het wordt ook bezocht vanwege de religieuze feesten gewijd aan Onze-Lieve-Vrouw van Nazaré, waar processies en ook enkele profane vieringen plaats vinden. Veel van de toeristen en katholieke pelgrims die Centraal-Portugal bezoeken, en vooral het internationaal bekende Heiligdom van Onze-Lieve-Vrouw van Fátima (vlakbij gelegen in Cova da Iria), gaan naar Nazaré voor een bezoek of om de surfkampioenschappen te bekijken.

2)
Nazaré kabelbaan: Neem de kabelbaan naar Sítio, een klein dorpje op een rots hoog boven de stad. De kabelbaan is gemakkelijk, goedkoop en rijdt elke 15 minuten. Een enkele reis kost EURO 1,80 (retourticket 3,60 per persoon).

3)
Sítio: Sítio is een prachtig klein dorpje met een schitterend uitzicht over de baai en het strand van Nazaré. Aan het dorpsplein staat het apelletje van Ermida da Memória en de 17de-eeuwse kerk van Nossa Senhora da Nazaré. Op het plein vind je ook bistrootjes en veel souvenirwinkels.

4)
Surfen op de grote golven: Nazaré is een erg populaire surfbestemming vanwege de zeer hoge brekende golven die ontstaan door de aanwezigheid van de onder water gelegen Nazaré Canyon. Vanwege de hoogte van de golven zijn er in Nazaré talloze surfrecords gevestigd. In november 2011 surfte surfer Garrett McNamara, die op dat moment in Hawaï woonde, op een toen recordbrekende gigantische golf van 23.8 meter hoog in Praia do Norte, Nazaré. Op 8 november 2017 brak de Braziliaanse surfer Ridrigo Koxa het vorige record door te surfen op een golf van 24,4 m hoog. Voor deze prestatie won hij de Quicksilver XXL Biggest Wave-prijs en ging hij naar het Guinness World Record voor het surfen op de grootste golf ooit. Het grote golvenseizoen is normaal gesproken tussen oktober en maart (winterseizoen in Portugal, maar in sommige jaren kun je ze ook in september en april zien). Dat is dus de beste tijd om de grote golven van Nazaré te zien. Ondanks er meerdere plekken zijn is de vuurtoren bij het fort van São Miguel Arcanjo een perfecte plek om dit spectacel te bekijken. 
Highlights / tips Nazaré 2021:

1)
Nazaré: Nazaré has become a popular tourist attraction, advertising itself internationally as a picturesque seaside village. Located on the Atlantic coast, it has long sandy beaches (considered by some to be among the best in Portugal), attracting many tourists in the summer. The town used to be known for the traditional costumes worn by the fishermen. It is quite visited due to the religious festivals dedicated to Our Lady of Nazaré, in which there are processions and also some profane celebrations. Many of the tourists and Catholic pilgrims who visit Central Portugal, and especially the internationally famous Sanctuary of Our Lady of Fátima (located nearby in Cova da Iria), go to Nazaré for a visit or to watch the surfing championships.

2) 
Nazaré Funicular: Take the funicular to Sítio, a small village perched on a rock high above the city. The funicular is easy, cheap, and runs every 15 minutes. A single ticket costs EURO 1.80 (return ricket 3,60 per person).

3)
Sítio: Sítio is a beautiful small village with a magnificent view over the bay and the beach of Nazaré. On the village square you will find the little apple of Ermida da Memória and the 17th-century church of Nossa Senhora da Nazaré. You will also find bistro bars and many souvenir shops on the square.

4)
Surfing the big waves: Nazaré is a very popular surfing destination because of the very high breaking waves that form due to the presence of the underwater Nazaré Canyon. Due to the height of the waves, numerous surfing records have been set at Nazaré. In November 2011, surfer Garrett McNamara, who resided in Hawaii at that time, surfed a then record-breaking giant wave: 23.8 m (78 ft) from trough to crest, at Praia do Norte, Nazaré. On November 8, 2017, Brazilian surfer Rodrigo Koxa broke the previous record by surfing a big wave of 24.4 m (80 ft); for this feat he won the Quiksilver XXL Biggest Wave prize and entered the Guinness World Record for the biggest wave ever surfed. The big waves season is between October and March (winter season in Portugal, but September and April also work in some years. So that is the best time to see the Nazaré big waves. Despite there are several places, the lighthouse at the São Miguel Arcanjo fort is the perfect spot to view this spectacel.


Nazaré een vissersdorp, gelegen aan een prachtig strand in een door hoge rotsen omgeven baai, is een geliefd vakantieoord, dat veel van zijn traditionele karakter heeft behouden.

Located on a beautiful beach in a bay surrounded by high cliffs lies
Nazaré a fishing village that is a popular holiday destination, which has retained much of its traditional character.
Vissers met geblokte hemden en zwarte mutsen, en vissersvrouwen met jurken in vele lagen zijn hier nog steeds te zien terwijl ze netten boeten en vis drogen op rekken aan het
strand.

Fishermen in checkered shirts and black hats and fisherwomen with dresses in many layers can still be seen here mending nets and drying fish on racks by the
beach.


De felgekleurde boten met hun hoge voorsteven, die ooit door ossen uit zee werden getrokken, zijn nog steeds in gebruik, al is er nu een aanlegplaats ten zuiden van het strand.

The brightly colored boats with their high prow, once pulled from the sea by oxen, are still in use, although there is now a dock to the south of the
beach.


                           Behalve de vele terrassen en cafés vind je hier voldoende winkels en kleine marktjes.

                       Besides the many terraces and cafes, you will find plenty of shops and small markets here.


De naam Nazaré komt naar men zegt van een beeld van Maria dat in de 4de eeuw door een monnik uit Nazareth werd meegebracht.

It is said that the name
Nazaré comes from a statue of Mary brought by a monk from Nazareth in the 4th century.


                Hoog boven de stad ligt Sítio, te bereiken met een kabelspoortje dat 110 m omhoog gaat (zie film).

   Sítio is located high above the city, which can be reaced by a
cable gate that goes up 110 m (360 feet)(see film).


                           Eenmaal aangekomen in Sítio heb je een prachtig uitzicht over de Atlantische Oceaan.

                                        Once arrived in Sítio you have a beautiful
view over the Atlantic Ocean. 


      Sítio bestaat uit een wirwar van straatjes die bijna allemaal uitkomen op het grote plein met de kathedraal.

                     Sítio consists of a maze of streets that almost all lead to the large square with the cathedral.  


                                                                De stranden van Nazaré vanaf Sítio gezien (zie film).

                                                                    The
beaches of Nazaré seen from Sítio (see film). 


Op de rand van de rotsen staat de Ermida da Memória. Hier zou Maria hebben voorkomen dat de plaatselijke notabele Dom Fuas Roupinho en zijn paard in 1182 in dichte mist van de rotsen vielen (zie film).

On the
edge of the rocks stands the Ermida da Memória. It is said that Maria have prevented the local notable Dom Fuas Roupinho and his horse from falling off the rocks in dense fog in 1182 (see film). 


Op een schilderij in de 17de-eeuwse Nossa Senhora da Nazaré (op de foto en film) met twee barokke klokkentorens en 18de-eeuwse tegels is de miraculeuze redding te zien, plus een vereerde afbeelding van Onze-Lieve-Vrouwe van Nazaré. In september wordt dit beeld in een traditionele processie naar zee gedragen, een bonte herinnering aan de oorsprong van de stad.

On one painting in the 17th century Nossa Senhora (pictured and
film) with two Baroque bell towers and the 18th-century tiles, the miraculous rescue is seen, plus a venerated image of Our Lady of Nazaré. In September, this statue is carried to the sea in a traditional procession, a colorful reminder of the city's origins. @ MK 
eXTReMe Tracker