LAGO COMO                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Como meer 2020:

1) Je hebt geen auto nodig, de weg langs het meer is erg smal, kronkelig en traag. Je kunt veel beter op een plek een hotel boeken en vandaar uit de boot nemen. Er zijn verschillende aanbieders. Er varen verschillende rondvaart boten, vleugelboten, en een sneldienst over het Como meer. Daarnaast vertrekt er vanaf een aantal plaatsen ook een autoferry. De rondvaart boot stopt bij verschillende plaatsen (hop on hop off). Hier kun je uitstappen en op je gemak de plaatsjes bekijken en vervolgens de volgende boot weer nemen (wij vonden de langzame boot het leukst). Een van de bekendste aanbieder is
Navigazione Laghi. Hou wel de tijden in de gaten want de boten varen nauwelijks tijdens de avonduren. Hieronder de leukste plaatsjes aan het Como meer in het kort.

2)
Como: Maak een uitstapje naar Como, aan de zuidkant van het meer. Het is een levendige stad met mooie winkels, een zijdemuseum en prachtige architectuur. Naast de indrukwekkende gotische Duomo staat de Broletto, het voormalige stadhuis. Maak ook een wandeling naar de Tempio Voltiano, een romantisch heiligdom dat Como heeft gewijd aan Alessandro Volta, de uitvinder van de eerste betrouwbare batterij en de beroemdste zoon van de stad. Loop ook langs de oever naar de neoklassieke Villa dell'Olmo. Tip: Como is wereldberoemd om zijn zijden stoffen: goede kwaliteit voor redelijke prijzen. Koop daarom een zijden sjaal, blouse of das.

3)
Cernobbio: Cernobbio vormt het begin van een serie prachtige villa's, waar de westzijde van het meer beroemd om is. Villa d'Este, in 1570 gebouwd voor de familie Gallio, werd in 1873 een luxehotel. De villa staat in een tuin in Italiaanse stijl met een nymfaeum. De 18-eeuwse Villa Erba staat bekend om zijn fraaie interieur (te bezichtigen op afspraak).

4)
Lenno: Maak een wandeling in het dorp Lenno aan een kleine baai in het meer. Er is een mooie 11de-eeuwse kerk met een baptisterium vlakbij. Ga dan naar de Villa Balbianello. Geniet van het uitzicht over het meer vanaf het balkon en trek een paar uur uit om de kamers te bekijken, vooral het Expeditiemuseum met herinneringen aan de reizen van Guido Monzino. Bezoek ook de tuinen en geniet van het uitzicht. Villa Balbianello is geopend van 11 maart 2017 t/m 19 november 2017.

5)
Tremezzo: Bezoek Tremezzo een romantische plaats, en bezoek de Villa Carlotta .  De villa is genoemd naar prinses Carlotta van Pruisen, die hem in 1843 als cadeau kreeg. De villa, eind 17de eeuw gebouwd, werd verrijkt met waardevolle kunstwerken, zoals beelden van Antonio Canova, die daar nog te zien zijn. Maar vooral bijzonder is de schitterende tuin, die uit twee delen bestaat: een Italiaanse tuin, in de 18de eeuw ontworpen, en een Engelse, een ontwerp van de prinses zelf.

6)
Bellagio: Al in de oudheid stond Bellagio bekend om zijn klimaat en mooie ligging. De stad heeft nog altijd een middeleeuws stratenplan, met steegjes en treden. In de 18de eeuw werden in Bellagio villa's gebouwd en in de 19de eeuw groeide de stad uit tot een toeristenoord. De fraaie Villa Serbelloni, gelegen midden in een park, werd in 1870 een hotel, waar onder anderen Winston Churchill en J.F. Kennedy logeerden. Bellagio vind ik een van de mooiste plaatsjes aan het Como meer.

7)
Menaggio is het handelscentrum van Alto Lario en een populair en gezellig toeristenoord. De plaats wordt gedomineerd door de ruïnes van een kasteel en heeft een deel van zijn middeleeuwse stratenplan behouden. Bezoek de parochiekerk Santo Stefano de barokke architectuur verhult de romaanse oorsprong. Wandel ook eens langs de promenade bij het meer ook zeker de moeite waard.  

8)
Bellano: In de middeleeuwen was Bellano het zomerverblijf van de Milanese bisschoppen, en je proeft hier nog altijd de sfeer uit die tijd. Tussen de huizen verheft zich de kerk Santi Nazaro, Celso e Giorgio uit de 14de eeuw. Bezichtig vooral ook de Orrido, een diepe kloof, uitgesleten door de rivier de Pioverna.

9)
Varenna :  Dit pittoresk dorpje met zijn middeleeuwse stratenplan was een toevluchtsoord voor de inwoners van Isola Comacina toen de burgers van Como het eiland in 1169 platbrandden. Bezoek Villa Cipressi, met zijn tuin, en Villa Monastero, gebouwd op de resten van een klooster. Deze villa heeft deels nog het orginele meubilair en een prachtige tuin.

10)
Lecco: Lecco ligt aan de zuidpunt van de gelijknamige arm van het meer en is een stad. Het werd bewoond in de prehistorie en versterkt in de 16de eeuw n.C. In de 14de eeuw kwam het in handen van Azzone Visconti, die de Ponte Vecchio bouwde. In het stadshart vindt je het Teatro della Società (1844) en de San Nicolò, waarvan de doopkapel is verfraaid met fresco's. Het Museo di Storia Naturale in het 18de-eeuwse Palazzo Belgioioso is ook interessant. In Lecco kun je heerlijk winkelen er is voldoende aanbod van diverse winkels.Highlights / tips Lake Como 2020:

1) You do not need a car the road along the lake is very narrow, tortuous and slow. It is better to book a hotel in one place and take a boat from there. There are several providers. There are several cruise boats, hydrofoils and a fast service on Como Lake. In addition, a car ferry departs from a number of places. The tour boat stops at different towns (hop on hop off). Here you can get off the boat and visit different places and then take the next boat again. (We liked the slow boat). One of the best-known providers is
Navigazione Laghi.  Keep an eye on the times because the boats are barely sailing during the evenings. Below the nicest towns at Lake Como briefly.

2)
Como: Take a trip to Como on the south side of the lake. It is a lively city with beautiful shops, a silk museum and beautiful architecture. Next to the impressive gothic Duomo is the Broletto the former town hall. Take a walk to the Tempio Voltiano, a romantic sanctuary that Como dedicated to Alessandro Volta the inventor of the first reliable battery and the city's most famous son. Also, walk along the shore to the neoclassical Villa dell'Olmo. Tip: Como is world famous for its silk fabrics it is good quality for reasonable prices. Buy a silk scarf, blouse or tie.

3)
Cernobbio: Cernobbio is the beginning of a series of beautiful villas where the west side of the lake is famous for. Villa d'Este, built in 1570 for the Gallio family became a luxury hotel in 1873. The villa stands in an Italian-style garden with a nymphaeum. The 18th-century Villa Erba is known for its attractive interior (can be visited by appointment).

4)
Lenno: Take a walk in the village of Lenno to a small bay in the lake. There is a beautiful church from the 11th century with a baptistory nearby. Then go to the Villa Balbianello. Enjoy the view of the lake from the balcony and take a few hours to view the rooms, especially the Expedition Museum with memories of Guido Monzino's trips. Also visit the gardens and enjoy the viewVilla Balbianello is open from 11 March 2017 to 19 November 2017.

5)
Tremezzo: Visit Tremezzo a romantic place and visit the Villa Carlotta. The villa is named after Princess Carlotta of Prussia who received him as a gift in 1843. The villa, built in the late 17th century was enriched with valuable works of art, such as images of Antonio Canova, which can still be seen here. But especially the beautiful garden, which consists of two parts: an Italian garden, designed in the 18th century and an English, a design by the princess herself.

6)
Bellagio: In ancient times, Bellagio was known for its climate and beautiful location. The city still has a medieval street plan, with alleys and steps. In the 18th century, villas were built in Bellagio and in the 19th century the city expanded into a tourist resort. The beautiful Villa Serbelloni, located in the middle of a park, became a hotel in 1870, Winston Churchill and J.F. Kennedy stayed here as well. Bellagio is one of the most beautiful places at Lake Como.

7)
Menaggio is the trading center of Alto Lario and a popular and cosy tourist resort. The site is dominated by the ruins of a castle and still has a retained part of its medieval street plan. Visit the Santo Stefano parish church the Baroque architecture conceals Romanesque origins. Also consider walking along the lakeside promenade it is certainly worth it.

8)
Bellano: In the Middle Ages, Bellano was the summer residence of the Milan bishops and you still taste the atmosphere here of that time. Between the houses rises the church Santi Nazaro, Celso e Giorgio from the 14th century. Also, visit the Orrido, a deep gorge carved by the river Pioverna.

9)
Varenna: This picturesque village with its medieval street plan was a retreat for the inhabitants of Isola Comacina when the citizens of Como burned the island in 1169. Visit Villa Cipressi, with its garden, and Villa Monastero, built on the remains of a monastery. This villa has partly the original furniture and a beautiful garden.

10)
Lecco: Lecco lies at the southern point of the same-named arm of the lake and is a city. It was inhabited in prehistoric times and strengthened in the 16th century after Christ. In the 14th century, it was owned by Azzone Visconti, who built the Ponte Vecchio. In the city heart you will find the Teatro della Società (1844) and San Nicolò whose baptistery is decorated with frescoes. The Museo di Storia Naturale in the 18th century Palazzo Belgioioso is also interesting. In Lecco you can enjoy shopping, There are plenty of various shops.Het
Comomeer, dat ook wel Lario wordt genoemd, is het op twee na grootste en diepste meer (410 m) van Italie.
Het heeft de vorm van een omgekeerde Y, met de armen Como, Lecco en Colico.


Lake Como, also called Lario, is the second largest and deepest lake (410 m) in Italy. It has the shape of an inverted
Y
, with the arms Como, Lecco and Colico.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                           COMO

                              De kathedraal Santa Maria Assunta is het belangrijkste religieuze gebouw van Como.


                           The Cathedral of Santa Maria Assunta is the most important religious building of Como.De koepel van de Duomo (1396) springt meteen in het oog. De Kathedraal is 87 lang en 36 tot 56 meter breed. Het hoogste punt van de Dom is de koepel met een hoogte van 75 meter.

The dome of the Duomo (1396) catches the eye. The Cathedral is 87 long and 36 to 56 meters wide. The highest point
of
the cathedral is the dome with a height of 75 meters.

Het centrum van Como (piazza del Duomo) kenmerkt zich door een gezellig plein met uitzicht op de Dom van Como.

Como city center (Piazza del Duomo) is characterized by a pleasant plaza overlooking the Como Cathedral.Vanuit dit plein kun je via diverse smalle straatjes het oude stadscentrum ontdekken, waar zich tegenwoordig leuke, moderne winkels gevestigd hebben. Je vindt hier zowel winkels van de bekende merken als meer eenvoudige boetiekjes.

From this square you can explore the old town through several narrow streets, which have now nice, modern shops.You'll find shops of the famous brands and many boutiques.                                                                                                       
                                                                  
Vanaf de boulevard van Como vertrekken diverse ferry diensten. Zo kun je met de ferry naar diverse andere plaatsen aan het
Comomeer, maar zijn er ook diverse ferries die langs de bezienswaardigheden bij Como varen.

Several ferry services will leave from the promenade of Como. You can take the ferryto several other places on
Lake Como, but there are also several ferry services that sail along the sights at Como.                                                   
                                                                     
                                                                 Uitzicht vanaf de ferry op het plaatsje Cernobbio.

                                                                      View from the ferry on the town Cernobbio.                                                                                                  Direct aan het Comomeer in Laglio staat Villa Oleandral (witte villa aan het meer). Villa Oleandra is eigendom van de bekende Amerikaanse acteur George Clooney. Voor hem is Villa Oleandra voornamelijk een zomerverblijf.

At Lake Como in Laglio you will find the villa Oleandral (White villa near the lake). Villa Oleandra is owned by the famous American actor George Clooney. For him, Villa Oleandra is mainly a summer residence.

                                                                   Uitzicht vanaf de ferry op het plaatsje Argegno.

                                                                         View from the ferry on the town Argegno.
                                                             
___________________________________________________________________________________

                                                                                                           BELLAGIO
                                                             Foto vanaf de
ferry van het bekende plaatsje Bellagio.

                                                                    Picture from the
ferry of the famous Bellagio.Bellagio staat bekend om zijn gunstige klimaat en mooie ligging.  
Door de fraaie ligging en de bewaard gebleven authentieke sfeer wordt het ook wel "de Parel aan het Comomeer" genoemd.

Bellagio is known for its favorable climate and beautiful location. Because of the beautiful location and the preserved authentic atmosphere it is also called "the Pearl of Lake Como.   


Bellagio is een schilderachtig stadje met trapstraatjes en een mooie boulevard langs het meer, het ligt op de kaap waar de twee zuidelijke armen van het Comomeer elkaar ontmoeten.                              

Bellagio is a picturesque town with beautiful staircase streets and a promenade along the lake, it's on the cape where the two southern arms of Lake Como meet each other.

                                     Het plaatsje kent grote hoogteverschillen en bestaat grotendeels uit trappen.

                                                     The town has great elevation and consists largely of stairs.

      Bellagio telt ongeveer 3000 inwoners en in het hoogseizoen komen daar nog de nodige vakantiegangers bij. 

                      Bellagio has about 3000 inhabitants but during high season, you will find a lot of tourists.
                                De stad heeft nog steeds een middeleeuwse stratenplan, met steegjes en vele treden. In de 18de eeuw werden er in Bellagio statige villa's gebouwd en in de 19de eeuw groeide de stad uit tot een beroemd toeristenoord.

The city still has a medieval street plan, with  many steps and alleys. In the 18th century stately villas were built in Bellagio and in the 19th century the city grew into a famous tourist resort.Vooral in en nabij de Salita Serbelloni (een overblijfsel van de middeleeuwse stadsmuren ook bekend als "il Fossato") vind je langs de trappen sfeervolle winkels, restaurants, kleine hotels en wijnproeverijen.

Especially in and near the Salita Serbelloni (a remnant of the medieval city walls, also known as "il Fossato") along the stairs, you find charming shops, restaurants, small hotels and wine tastings.
 

Bellagio is zeker een aanrader, maar heeft helaas een zeer beperkte en lastig toegankelijke parkeergelegenheid. Het advies is dan ook om de boot te nemen.

Bellagio is definitely recommended, but unfortunately has a very restricted and difficult accessible parking space. The advice is to take the boat.    
                                        


                                                    

                                                                 Prachtig uitzicht op het Como meer vanaf Bellagio.

                                                                       Beautiful views of Lake Como from Bellagio.
___________________________________________________________________________________

                                                                                                          LECCO


Aan de zuidpunt van de oostelijke arm van het Comomeer ligt de stad Lecco. Lecco is de hoofdstad van de gelijknamelijk provincie. Lecco is de tweede grootste stad aan het Comomeer. De stad is een ideaal uitgangspunt voor het bezoeken van diverse andere gebieden en steden zoals; Milaan, Como en Valsassina. In slechts een half uur bent U via de autostrada bij het noorden van het Comomeer.

The town is an ideal starting point for visiting several other areas and cities such as; Milan, Como and Valsassina. In just half an hour you're on the highway to the north of Lake Como. At the southern tip of the eastern arm of Lake Como, lies the city of Lecco. Lecco is the capital of the province and is the second largest city on Lake Como.


Naast dat Lecco een leuke stad is door haar prachtige boulevard aan het Comomeer, met de twee winkelgebieden en haar centrale ligging, zijn er ook diverse culturele bezienswaardigheden.

Besides that Lecco is a nice town with its beautiful promenade on Lake Como, with the two shopping areas and its central location, there are also several cultural attractions.
                                                                                      Uitzicht op Lecco vanaf ons hotel.

                                                                                          View of Lecco from our hotel.

@MK

eXTReMe Tracker