CASCAIS                                                        BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTS  Bezienswaardigheden / tips Cascais 2021:

1)
Museu do Conde de Castro Guimarães: Het museu do Conde de Castro Guimarães is wellicht de beste plek om het Cascais van een eeuw geleden te leren kennen. Het is een kasteelachtige villa, waarvan het terrein nu onderdeel van een park uitmaakt. Het huis en de inhoud werden nagelaten aan de gemeente. De entree is 4,00 EURO per persoon en het museum is open van 10.00 tot 17.00 op door de weekse dagen. In het weekend gaat het museum tussen 13.00 en 14.00 een uur dicht. Op maandag is het gesloten.

2)
Marechal Carmona Park: Bezoek het Marechal Carmona Park (ook bekend als het Gandarinha Park). In dit park ligt ook het museu do Conde de Castro Guimarães. Het park ligt in het centrum van Cascais en er zijn genoeg bezienswaardigheden. Er zijn genoeg wandelpaden je vind hier een speeltuin, een vijver, restaurants en verschillende kunstwerken. Dit park is ook erg leuk voor kinderen.

3) 
Cascais Marina: Tegenover het museum ligt de nieuwe jachthaven, een van de meest symbolische nieuwe ontwikkelingen in Cascais. Met zijn kleine winkelcentrum, restaurants en cafés begint het in de weekenden veel toeristen en inwoners van Cascais te trekken. De haven van Cascais is dan ook regelmatig uitvalsbasis voor grote watersportevenementen. Hier komen niet alleen veel toeristen een kijkje nemen; ook een groep nieuwsgierige dolfijnen komt regelmatig even langs zwemmen.

4)
Boca do Inferno: Boca do Inferno (Portugees voor de hel mond) is een kloof dat in de zee kliffen ligt bij Cascais. Het zeewater loopt door tot in de diepe kloof en slaat krachtig tegen de rotsen aan waardoor het een populaire toeristische attractie is. Uiteraard is de toegang gratis.

5)
Fortaleza da Cidadela: Vlak bij de haven vind je de Fortaleza da Cidadela. Deze burcht werd in 1488 gebouwd om de baai van Cascais te beschermen, maar kon de invasie van de Spanjaarden niet weerstaan. Eind 16e eeuw liet Filips II het fort herbouwen tot de citadel in renaissancestijl die nu nog boven de baai uitsteekt. In de 19e eeuw deed het dient als buitenverblijf voor de koninklijke familie. Tegenwoordig wordt de burcht gebruikt voor militaire doeleinden. De openingstijden zijn van woensdag tot vrijdag 11.00-17.00 en op zaterdag en zondag van 10.00-18.00 en entree is gratis.

6)
Casa de Santa Maria: Casa de Santa Maria wordt ook wel het spookhuis genoemd, omdat het hier vroeger gespookt zou hebben. Iedere dag rond dezelfde tijd hingen de schilderijen hier namelijk scheef aan de muur. Pas veel later werd duidelijk dat dit niet zomaar gebeurde, maar dat het een gevolg was van de getijdenwisseling. Het huis is een combinatie van mediterrane eenvoud en Arabische invloeden. Binnen kun je een opmerkelijke, enigszins gewelddadig aandoende collectie van 17e-eeuwse tegels uit een oude kapel in Frielas bekijken. De entree is gratis.

7)
Gratis fietsen: Je kunt gratis fietsen lenen in Cascais. Deze service wordt aangeboden door de gemeente Cascais. Bij het station, voor het Parque Municipal da Gandarinha en bij Casa da Guia vind je de punten waar je op vertoon van je paspoort een fiets mag lenen. Omdat het aantal fietsen beperkt is, loop je vooral in het hoogseizoen later op de dag de kans dat je misgrijpt.

           

Highlights / tips Cascais 2021:

1)
Museu do Conde de Castro Guimarães: The museu do Conde de Castro Guimarães is probably the best place to learn about Cascais of a century ago. It is a castle-like villa, which the property now forms part of a park. The house and its contents were left to the municipality. The entrance fee is 4.00 EURO per person and the museum is open from 10.00 to 17.00 on the week days. On weekends, the museum is closed between 13:00 and 14:00 hours. It is closed on Mondays.

2) Marechal Carmona Park: Visit the Marechal Carmona Park (also known as Gandarinha Park). You will also find the Museu do Conde de Castro Guimarães in this park.The park is located in the center of Cascais and there are plenty of attractions. There are plenty of hiking trails you will find a playground, a pond, restaurants and various artworks here. This park is great fun for children.

3) Cascais Marina: Opposite the museum you will find the new marina, one of the most symbolic developments in Cascais. It attracts many tourists and residents of Cascais, with its small shopping center, restaurants and cafes, it attracts many tourists and residents of Cascais during the weekends. The port of Cascais is also a regular base for great water sports. Not only tourists are coming here; a group of curious dolphins regularly swim along here.

4) Boca do Inferno: Boca do Inferno (Portuguese for Hell's Mouth) is a chasm located in the seaside cliffs close to Cascais. The seawater has access to the deep bottom of the chasm and vigorously strikes its rocky walls, making it a popular tourist attraction. Of course the admission is free.


5) Fortaleza da Cidadela: Near the harbor you will find the Fortaleza da Cidadela. This castle was built in 1488 to protect the Bay of Cascais, but could not withstand the invasion of the Spaniards. By the end of the 16th century, Filips II rebuilt the fortress into the citadel in Renaissance style, which still protrudes above the bay. In the 19th century it served as a residence for the royal family. Nowadays the castle is used for military purposes. The opening hours are from Wednesday to Friday from 11.00 to 17.00 and on Saturdays and Sundays from 10.00 to 18.00 and the entrance is free.

6)
Casa de Santa Maria: Casa de Santa Maria is also known as the haunted house, because it would have been haunted here earlier. Every day around the same time, the paintings hang crooked on the wall. Much later it became clear that this did not happen but it was a consequence of the tidal change. The house is a combination of Mediterranean simplicity and Arabic influences. Inside you can see a remarkable, somewhat violently-oriented collection of 17th century tiles from an old chapel in Frielas. The entrance is free.

7)
Free bikes: You can borrow free bicycles in Cascais. This service is offered by the municipality of Cascais. At the station, for the Parque Municipal da Gandarinha and at Casa da Guia you will find the points where you can borrow a bicycle by showing your passport. Because the number of bicycles is limited, there is a chance that the bikes are gone later in the day during the high season.  
                             Cascais ligt 30 kilometer ten westen van Lissabon en heeft ongeveer 35.000 inwoners. Cascais is al meer dan een eeuw een vakantieoord, en is tegenwoordig vooral een favoriete voorstad van Lissabon. De geschiedenis is het zichtbaarst in de villa’s langs de kust, eind 19de eeuw gebouwd als zomerhuizen door rijke Lisboetas

Cascais is located 30 kilometres west of Lisbon and has about 35,000 inhabitants. Cascais is a holiday destination for over a century and is now particularly a favorite suburb of Lisbon. The history is reflected in the villas along the coast as summer residences by wealthy Lisboetas in the late 19th century.                      

De beschutte
zandbaai waaromheen de moderne voorstad zich uitstrekt, was in het verleden een vissershaven

The modern
suburb with his sheltered sandy bay was in the past a fishing port.
Met zijn kleine winkelcentrum, restaurants en cafés begint het in de weekenden veel toeristen en inwoners aan te trekken.

Especially during the weekends, the small shopping center, restaurants and cafes are the main attraction for many tourists and locals.

                                                                         Gezellige terrassen in het centrum van Cascais.

                                                                                    Nice terrace in the centre of Cascais.
                        

                               


Niet eens zo ver van het toeristische gedeelte vind je genoeg mooie pleinen waar je heerlijk kunt genieten van de rust.

Not so far from the tourist area there are plenty of nice
squares where you can enjoy the quiet area.

De Cidadela de Cascais staat hoog boven de jachthaven van Cascais en de kleine vissershaven, met stevige imposante muren rondom het hele complex.

The Cidadela de Cascais stands high above the Cascais Marina and the small fishing harbour, with solid imposing walls encircling the entire complex.De massieve muren waar de meeste bezoekers voorbij komen tijdens het reizen op de zuidelijke kustweg, geven de indruk dat de Cidadela de Cascais slechts een korte geschiedenis heeft, maar de locatie van het fort was een belangrijke defensieve positie sinds de 15e eeuw. Het gezichtspunt van de Cidadela de Cascais kijkt zowel uit over de Atlantische Oceaan en de monding van de rivier de Tejo zodat koning Jan II overzicht had. Hij instrueerde dat een verdedigingstoren werd gebouwd en de Santo Antonio Tower werd voltooid in 1490.

The solid walls which most visitors pass while travelling on the southern coastal road give the impression that the Cidadela de Cascais has only had a brief history but the location of the fort has been a significant defensive position since the 15th century. The vantage point of the Cidadela de Cascais both out across the Atlantic Ocean and the mouth of the River Tejo was clear to king John II. He instructed that a defensive tower be constructed and the Santo Antonio Tower was completed in 1490.

De
Marechal Carmona Park ook wel bekend als het Gandarinha Park is een van de meest uitgebreide en prachtige parken van Cascais.

The
Marechal Carmona Park, also known as Gandarinha Park, is one of the most extensive and beautiful gardens of Cascais.Gelegen in het historische centrum van de stad omvat het park de tuinen van het Paleis van de Condes Castro Guimarães en het eigendom van de burggraaf van Gandarinha. Het heeft grote bomen, ruime gazons, bloemen bedden en kruidachtige sierheesters en is de thuisbasis van vele architectonische en sculpturale onderdelen.

Situated in the historic center of town, the Park includes the gardens of the Palace of the Condes of Castro Guimaraes
 and property of the Viscount of Gandarinha. It has large trees, spacious lawns, flowers beds and herbaceous ornamental shrubs and is home to many architectural and sculptural elements of interest.Het museu do Conde de Castro Guimaraes is de beste plek om het Cascais van een eeuw geleden te leren kennen. Het is een kasteelachtige villa, waarvan het terrein nu onderdeel van het park uitmaakt.

The museu do Conde de Castro Guimaraes is the best place to learn about Cascais a century ago, It is a castle-like villa, that is now part of the park.                                                           Panorama
uitzicht vanaf Avenua Rei Humberto II de Italia.

                                                             Panoramic view from Avenua Rei Humberto II de Italia.

 

Bij de Boca do Inferno, zo’n 3 km westelijk aan de kustweg, stroomt de zee met een onheilspellend dreunend geluid in kloven en grotten in de rotsen en spuit bij ruw weer spectaculaire fonteinen op.

At the
Boca do Inferno, about 1,9 miles of the coastal road, the sea flows with an ominous droning sound in gorges and caves. During rough weather the water spray spectacular fountains in the rocks.


Een bezoek aan Boca do Inferno is zeker de moeite waard. Je kunt vanaf het centrum van Cascais hier makkelijk naar toe lopen.

A visit to Boca do Inferno is definitely worth it. You can walk from the center of Cascais to Boca do Inferno, it is an easy walk.@MK

eXTReMe Tracker