FONTAINEBLEAUTips Fontainebleau 2022
:

1)
Château de Fontainebleau: Uiteraard bezoek het prachtige kasteel Château de Fontainebleau. Dit prachtige kasteel is een samenraapsel van stijlen uit verschillende perioden. Lodewijk VII bouwde hier een abdij die in 1169 door Thomas Becket werd gewijd. Van dit gebouw is een middeleeuwse toren bewaard gebleven, maar het huidige kasteel stamt uit de tijd van Frans I.  De ticket prijs is 13,00 EURO per volwassen maar als je een tour met een gids wilt boeken zijn de prijzen hoger (zie website).Tips Fontainebleau 2022
:


1) Château de Fontainebleau: Of course, visit the beautiful Château de Fontainebleau castle. This beautiful castle is a collection of styles from different periods. Louis VII built an abbey dedicated to Thomas Becket in 1169. From this building a medieval tower has been preserved, but the current castle dates from Frans I. The ticket price is 13.00 EURO ($14.00) per adult. If you want to book a tour, prices are higher (see website).


 Het plaatsje Fontainebleau ligt 69 
km ten zuid-oosten van Parijs en is voornamelijk bekend om Château de Fontainebleau.

The town Fontainebleau is situated 69 km (43 miles) south-east of Paris and is primarily known for the Château
Fontainbleau.

Fontainebleau is een gezellig stadje waar je kunt eten en drinken voordat (of achteraf) je Château de Fontainebleau bezoekt. Er is volop aanbod van restaurants en cafe's en is op het toerisme afgestemd.

Fontaineb
leau is a pleasant town where you can eat and drink before (or after) you visit Château Fontainebleau. There is plenty of choice of restaurants and cafes and is geared to
tourisme.

Het Kasteel van Fontainebleau is een voormalige koninklijke residentie. Het oorspronkelijke persoonlijke domein van de Franse koning. Het kasteel is in de middeleeuwen ontstaan, maar het bouwjaar is onbekend.

The Castle of Fontainebleau was a former royal residence. The castle was original a personal domain of the French King. The castle is built in the Middle Ages but the year is unknown.  

       

Deze hoefijzervormige trap van Jean Androuet du Cerceau werd gebouwd in 1634. Het was zo ontworpen, dat rijtuigen onder de twee bogen door konden rijden.

This horseshoe-shaped staircase by Jean Androuet du Cerceau was built in 1634. It was designed so that two carriages could drive through under the arches.
                                           Het Château de Fontainebleau is een samenraapsel van stijlen uit verschillende perioden. Lodewijk VII bouwde hier een abdij die in 1169 door Thomas Becket werd gewijd.                                   
                                      
                                                      
The Château de Fontainebleau is an hotchpotch of styles from different periods. Louis VII built an abbey here, which was consecrated by Thomas Becket in 1169.


                     

                          
Van dit gebouw is een middeleeuwse toren bewaard gebleven, maar het huidige chateau stamt uit de tijd van Frans I
.

From this building, the medieval tower survived but the current chateau dates from the time of Francis I.
Het is vanaf 1528 door koning Frans I, die vaak ging jagen in het nabijgelegen woud van Fontainebleau, uitgebreid en verfraaid met stucwerk, meubels en fresco's in Italiaanse stijl.

From 1528, it was King Francis I who went often hunting in the nearby forest of Fontainebleau, enlarged and embellished with stucco, frescoes and furniture in Italian style.

   
 
                              
                                                                                                        De bibliotheek.

                                                                                                            The library.

De balzaal, ontworpen door Primaticcio (1552), werd voltooid onder Hendrik II. Op het walnoten cassettenplafond staat zijn wapen dat wordt herhaald in de parketvloer.
                                                           
The ballroom, designed by Primaticcio (1552), was completed under Henry II. On the walnut coffered ceiling you will find his capable weapon that is repeated in the parquet floor.                                                   
                                                                               

                                                                       
                                                                                      De slaapkamer van de koning.

                                                                                                The Kings bedroom.


                                                                                         
                                                                                                     De kronings zaal.

                                                                                                     The throne room.                                                                             
                                                                                                 De vijver van het paleis.

                                                                                                  The pond of the palace.
                     
                                  Tijdens de Franse Revolutie was het kasteel in gebruik als militaire academie.

                                      During the French Revolution, the castle was used as a military academy.   
               

Napoleon vergrootte het met veertig appartementen en liet er de Paus Pius VII logeren, die hem tot keizer kroonde.

Napoleon increased the forty apartments and ordered the stay of Pope Pius VII, who crowned Napoleon to emperor
.

Napoleon nam in het kasteel afscheid van Frankrijk, vlak voor zijn vertrek naar Elba. Tot en met Napoleon III beschouwden alle Franse staatshoofden het kasteel als een van hun woonhuizen en hun belangrijkste jachtresidentie.

It was Napoleon's last visit to the castle just before his departure for Elba. Until Napoleon III, all French
heads of
state
considered the castle as one of their houses and their main
hunting residence.                                           
                              
                                                                                                                                                                   
Het is nu de grootste toeristische trekpleister van de regio en staat op de Werelderfgoedlijst van de UNESCO.

It is now the
biggest tourist attraction of the region and is added to the World Heritage List of
UNESCO.


@MK                                                                                                                                                        
                                          
                                     
                                                  
eXTReMe Tracker