BERLENGA - ARCHIPELTips Berlenga 2022
:

1) Er zijn verschillende organisaties die veerdiensten aanbieden van Peniche naar Berlenga maar Cabo Avelar Pessoa is waarschijnlijk de meest bekende die boot reizen aanbiedt. De veerdiensten varen meestal vanaf 20 mei tot 15 september. Als het weer niet goed is (veel wind) varen de veerdiensten niet. Hou hier dus rekening mee. Een retour ticket varieert van 20,00 tot 25,00 EURO. De overtocht duurt ongeveer een uur. Voor informatie en reserveringen check de
Viamar site.

2) Omdat Berlenga een natuurreservaat is laat met in het hoogseizoen slechts 350 mensen toe op het eiland. Daarom adviseer ik je om de overtocht op tijd te reserveren.

3) Als de veerdiensten vol zitten kun je ook de oversteek boeken bij een privé maatschappij.  Vaak  bieden kleinere vissersbootjes de boottocht aan. Je kunt het ook via je hotel regelen die weten vaak waar je moet zijn.

4) Er is slechts een restaurant op Berlenga Island en is gelegen aan de Vissers Quarter (Mar e Sol Restaurant). In het fort is een kleine bar en een kleine supermarktje. In het hoogseizoen kan het nogal druk zijn omdat er niet veel aanbod is daarom zou ik zelf ook eten en drinken meenemen.

5) Je kunt ook overnachten op Berlenga. Er is een camping of je kunt ook overnachten in het Fort of S. João Baptista. Verwacht geen luxe neem je eigen slaapzak mee en reserveer ruim van tevoren.

6) Uiteraard boek ook een tochtje met de glasbodemboot op het eiland zelf. De boot brengt je langs en in de grotten en deze tour is zeker de moeite waard. Dit kun je ter plaatse regelen. De boten varen op en af de gehele dag. 
 
Tips Berlenga 2022:

1) There are several companies organizing the crossing, however Cabo Avelar Pessoa is probably the most famous boat traveling between Penice and Berlenga. The ferry usually sail from 20 May to 15 September. If the weather is not good (strong winds), the ferries do not sail. Keep this in mind. A return ticket cost from 20.00 to 25.00 EURO. The crossing takes about an hour. For information and reservations just check the
Viamar site. 

2) Because Berlenga is a nature reserve they only allow 350 people on the Island during the high season. Therefore, I advise you to book the ferry on time.

3) If the ferries are full, you can also book the crossing at a private company. Often smaller fishing boats offer the crossing. Mostly, you can also arrange it via your hotel they often know where to book.

4) There is only one restaurant on Berlenga Island and is situated on the Fishermen Quarter (Mar e Sol Restaurant). In the fort is a small bar and a small supermarket. In high season it can be quite busy because there is not a lot to offer, therefore, I would bring also eat and drink by myself.

5) You can also stay on Berlenga. There is one camping or you can stay in Fort of S. João Baptista. Do not expect luxury, take your own sleeping bag and book in advance.

6) Of course book a trip on the glass bottom boat on the island itself. The boat takes you along and in the caves and this tour is well worth it. This can be arranged on site. The boats get on and off the whole day.


Berlenga is een rotsige eilandengroep in de Atlantische Oceaan, op 12 km van het vasteland ten westen van Peniche en is bewoond geweest door moniken, vissers, een vuurtorenwachter en biologen.

Berlenga is a rocky archipelago in the Atlantic Ocean, 12 km (7,5 miles) from the mainland west of Peniche and has been inhabited by monks, fishermen, a lighthouse keeper and biologists.

Berlenga Grande, het grootste eiland, is een uur varen met de veerboot. Berlanga Grande is het enige bewoonbare eiland.

Berlenga Grande, the largest island, is an one hour ferry ride. Berlanga Grande is the only habitable Island.

                             Aan de zuidoostkant staat het 17de-eeuwse, vijfhoekige Forte de São João Baptista

                              On the south side stands the 17th-century pentagonal
Forte de São João Baptista. 

In 1513 stichtten monniken van de Orde van São Jerónimo, met de steun van koningin Eleonora, een nederzetting op het eiland om hulp te bieden voor navigatie en slachtoffer van frequente scheepswrakken.

In 1513, monks of the Order of São Jerónimofounded, with the support of Queen Eleanor, a settlement on the island to provide assistance for navigation and victims of frequent shipwrecks.                        

Om het eiland goed te leren kennen, dien je de wandelpaden te volgen, die leiden naar de grotten, naar het fort Fortaleza de São João Baptista of simpelweg naar plaatsen die fantastische vergezichten bieden.

To get to know the island well, you need to follow the
paths that lead to the caves, to the fort Fortaleza de São João Baptista or simply to places that offer fantastic views.                                           Rond het klooster vind je prachtige inhammen met koraal blauw water

                                         Around the monastery you will find beautiful
coves with coral blue water.

Het klooster (het klooster van de Misericórdia da Berlenga) bleef tot de 16e eeuw, toen de ziekte, gebrek aan communicatie (als gevolg van voortdurend slecht weer) en de regelmatige aanvallen van piraten en kapers (uit Engeland en Frankrijk), de monniken dwong om hun klooster op het eiland te verlaten.

The
monastery (the monastery of the Misericórdia da Berlenga) remained until the 16th century, when the disease, lack of communication (as a result of continued bad weather) and the regular attacks by pirates and privateers (from England and France), forced the monks to leave their monastery on the Island.

Na de Portugese Restauratieoorlog, tijdens het bewind van koning Johan IV, bepaalde de oorlogsraad dat de kloosterruïnes gesloopt dienden te worden en met de rotsblokken een kustverdediging te bouwen die zou helpen bij de bescherming van de nederzettingen aan de kust.

After the Portuguese Restoration war, during the reign of King John IV, the war Council decided that the monastery had to be demolished and build a coastal defense with the boulders of the ruins that would help in the protection of the coastal settlements. 


                           Het Fort van São João Baptista das Berlengas is opgebouwd uit de overblijfselen van de kloosterruïnes. In 1655, tijdens de bouw, weerstond het al een aanval door drie kustpiraten.

Fort of São João Baptista das Berlengas is built from the remains of the monastery ruins. In 1655, during construction, it resisted an attack by three coastal pirates.


Tegenwoordig is het klooster een eenvoudig hostel. Aan de steiger kun je bootjes huren om de riffen en grotten te verkennen.

Today, the
monastery is a simple hostel. On the dock you can rent boats to explore the reefs and caves.
                            


                                                                               Prachtige rotsformaties en helder water.

                                                                     Beautiful rock formations and
clear water.

De
Furado Grande is het spectaculairst: een 70 m lange tunnel naar de Covo do Sonho (droomgrot), die wordt omlijst door imposante rotsen in rood graniet.

The
Furado Grande is the most spectacular: a 70 m long tunnel to the Covo do Sonho (dream cave  ), which is framed by impressive  cliffs in red granite

                  Berlenga is ook een natuurreservaat waar onder meer zeekoeten en zilvermeeuwen broeden.

                   Berlenga is also a Nature Reserve were Common Guillemots and herring gulls are breeding.
                                       
Op Berlenga heb je ook een strandje waar je kunt snorkelen en zwemmen.

                                             On
Berlenga you also have a beach where you can snorkel and swim.

@MK


 
eXTReMe Tracker