DENMARKAlgemene informatie:

Hoofdstad
: Kopenhagen.

Staatsvorm: Denemarken is een constitutionele monarchie. Tot de overzeese gebieden behoren de Faroereilanden (een eilandengroep in de Atlantische Oceaan tussen Schotland en IJsland) en Groenland. Beide eilanden zijn vertegenwoordigd in het Deense parlement.
 
Munteenheid: Denemarken hoort bij de Europese Unie maar gebruikt nog steeds de eigen munt namelijk de Deense kroon.

Taal: De Deense taal, maar de toerist kan zich uitstekend redden met Engels en eventueel Duits.

Ligging: Denemarken
, officieel het Koninkrijk Denemarken, is een land in Scandinavie, in het noorden van Europa. Het is het meest zuidelijk gelegen land van de Noorse landen en ligt ten zuiden van Noorwegen en ten zuidwesten van Zweden, waarmee het door een brug verbonden is.

Klimaat: Denemarken heeft een gematigd zeeklimaat. In februari schommelt de temperatuur rond de 0 °C. De droogste periode is tussen eind april en begin juni. Als de wind 's winters uit het oosten waait, kan het zeer koud worden, tot -31 °C. 's Zomers kan de temperatuur door diezelfde oostenwind oplopen tot meer dan 35 °C.

Beste Reistijd: De beste reistijd zijn de zomermaanden juni, juli en augustus om naar Denemarken te reizen, aangezien het in die periode het zonnigst is.

Tijdsverschil: Er is geen tijdsverschil met Nederland.

Hoogtepunten: Kopenhagen, Blavand, Ebeltoft, Ribe en Hirtshals.

General information:

Capital: Copenhagen. 

Form of Government: Denmark is a constitutional monarchy. It includes the overseas territories the Faroe Islands (an archipelago in the Atlantic Ocean between Scotland and Iceland) and Greenland. Both islands are represented in the Danish parliament.

Currency: Denmark belongs to the European Union but still uses its own currency: the Danish crown.

Language: Danish language, but the tourist can save itself with excellent English and German.

Location: Denmark, officially the Kingdom of Denmark is a country in Scandinavia, in Northern Europe. It is the southernmost country of the Norwegian country, south of Norway and southwest Sweden, which is connected by a bridge.

Climate: The driest period is between late April and early June. If the wind blows from the east in the winter, it can be very cold, to -31 ° C. In the summer the temperature by the same easterly winds can reach over 35 ° C.

Best time to visit: The best time is during the summer months June, July and August to travel to Denmark, it is the sunniest time in that period.

Time difference: There is no time difference with the Netherlands.

HighlightsCopenhagen, Blavand, Ebeltoft, Ribe and Hirtshals.


@MK


 

eXTReMe Tracker