BAIXA AND AVENIDA                                                                         BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Baixa en Avenida 2021:

1)
Praca do Comércio: Bezoek de Praca do Comércio, dit plein ook bekend als het Terreiro do Paco (Paleisplen), was 400 jaar lang de plaats waar het koninklijke paleis stond. Aan de zuidzijde staan twee vierkante torens die uitkijken over de Taag. Dit is de mooiste toegangspoort tot Lissabon. Personen van koninklijke bloede gingen aan land over de marmeren trap bij de rivier. Ook op het plein vindt je het Lisboa Story Centre, dat bezoekers meeneemt op een interactieve reis door de tijd en langs gebeurtenissen uit de geschiedenis van Lissabon, zoals de aardbeving van 1755.  

2)
Elevador de Santa Justa is een neogotische lift, ook bekend als de Elevador do Carmo, werd aan het begin van de 20ste eeuw gebouwd door de Fransman Raoul Mesnier du Ponsard. De toren, gemaakt van ijzer en versierd met filigrein, is een van de opvallendste bouwwerken van de Baixa. Eenmaal boven is het uitzicht adembenemend. Toegangskaartjes (5,30 EURO retour en 1,50 EURO platform) zijn te koop bij de kassa onder aan de lift.

3)
Praca da Figueira: Voor de aardbeving van 1755 stond op het plein naast Rossio het Hospital de Todos-os-Santos (Allerheiligen). In het stadsontwerp van Pombal kreeg het plein de rol van centrale markt. In 1885 kwam er een overdekte markthal, maar deze werd in de jaren na 1950 gesloopt. Nu zijn er in de vier verdiepingen tellende gebouwen hotels, winkels en cafés gevestigd en fungeert het plein niet langer als markt locatie.

4)
Rossio - Praca Dom Pedro IV: De Rossio werd een belangrijke plek in de stad tijdens de 13e en 14e eeuw toen de bevolking van de stad zich uitbreidde naar het onderste gebied rondom de kasteel van Lissabon. In de 19e eeuw werd de Rossio geplaveid met typisch Portugees mozaïek en werd versierd met bronzen fonteinen ingevoerd vanuit Frankrijk. De Zuil van Pedro IV werd opgericht in 1874. Op dit moment wordt de huidige officiële naam van het plein (Praca Dom Pedro IV) niet door de mensen aanvaard. De Rossio is al eeuwen een ontmoetingsplaats voor mensen van Lissabon. Sommige van de cafés en winkels van het plein dateert uit de 18e eeuw. Tegenwoordig is het plein voortdurend bevolkt door Lissaboners en toeristen.

5)
Avenida da Liberdade: De boulevard zoals die nu is, werd in 1879-1882 aangelegd in de stijl van de Champs-Élysées in Parijs. De brede, door bomen omringd avenue werd het toneel voor optochten en festiviteiten. Het monument eert de gevallen in de Eerste Wereldoorlog. De avenue dankt zijn sfeer aan de fonteinen en schaduwrijke terrasjes. Aan deze avenue zijn veel kantoren, hotels en winkels te vinden.

6)
Jardim Botânico: Dit complex, eigendom van de universiteit van Lissabon, omvat twee musea en 4 ha aan tuinen. Het is niet een van de mooiste botanische tuinen maar toch is een bezoekje de moeite waard. Als je even de drukte van de stad wil ontvluchten is het fijn een wandeling te maken tussen de exotische bomen en over de vele dichtbegroeide paden in de tuinen. Het Museu Nacional de História Natural e da Ciênia (Natuurhistorisch en Wetenschapsmuseum) huisvest verschillende permanente exposities.  Highlights / tips Baixa and Avenida 2021

1)
Praca do Comércio: Visit the Praca do Comércio, this square also known as the Terreiro do Paco (palace square) was the place where the royal palace stood for 400 years. On the south side are two square towers overlooking the Tagus. This is the most beautiful gateway to Lisbon. Persons of royal blood landed on the marble staircase by the river. Also on the square you will find the Lisboa Story Center which brings visitors on an interactive journey of time and events from the history of Lisbon, such as the 1755 earthquake.

2)
Elevador de Santa Justa is a neo-Gothic lift also known as the Elevador do Carmo and was built by the Frenchman Raoul Mesnier du Ponsard at the beginning of the 20th century. The tower made of iron and decorated with filigree, is one of the most remarkable buildings of the Baixa. Once on top the view is breathtaking. Entrance tickets (5.30 EURO return and 1.50 EURO platform) can be bought at the check-in at the bottom of the lift.

3)
Praca da Figueira: Before the earthquake of 1755, the Hospital de Todos-os-Santos (All Saints) was built next to Rossio on the square. In the city design of Pombal the square became the central market. In 1885, there was a covered market hall but it was demolished in the 1950s. Now, there are four-storey buildings, hotels, shops and cafés so the square no longer serves as market location.

4)
Rossio - Praca Dom Pedro IV: The Rossio became an important place in the city during the 13th and 14th centuries, when the population of the city expanded to the lower area surrounding the Lisbon Castle hill. In the 19th century the Rossio was paved with typical Portuguese mosaic and was adorned with bronze fountains imported from France. The Column of Pedro IV was erected in 1874. At this time the square received its current official name, never accepted by the people. The Rossio has been a meeting place for people of Lisbon for centuries. Some of the cafés and shops of the square date from the 18th century. Nowadays it is constantly populated by Lisboners and tourists.

5)
Avenida da Liberdade: The boulevard as it is today was built in 1879-1882 in the style of the Champs-Elysées in Paris. The wide, surrounded by trees avenue was the stage for parades and festivities. The monument honors the fallen in the First World War. The avenue thanks its atmosphere to the fountains and shady terraces. On this avenue are many offices, hotels and shops.

6)
Jardim Botânico: This complex owned by the University of Lisbon includes two museums and 4 hectares of gardens. It is not one of the most beautiful botanical gardens but it is worth a visit. If you want to escape the hustle and bustle of the city it is nice to take a walk among exotic trees and the many overgrown paths in the gardens. The Museo Nacional de História Natural e da Ciênia (Natural History and Science Museum) houses several permanent exhibitions.
___________________________________________________________________________________

                                                                                           WINKELEN/SHOPPINGWinkelen in Baixa en Avenida 2021:

1) Rua Augusta: De Rua Augusta is een autovrije straat en de bekendste winkel straat in Baixa en Avenida. Hier vind je vooral de goedkopere bekende winkels zoals Mango en Zara. Ook is hier voldoende aanbod van restaurants waarvan de terrassen uitgestald zijn in het midden van de straat.

2) Avenida de Liberdade: Iets verderop, aan de Avenida de Liberdade, liggen de dure winkels van bijvoorbeeld Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hugo Boss en vele andere bekende duren merken.Shopping in Baixa and Avenida 2021:

1) Rua Augusta: The Rua Augusta is a car-free street and the best-known shopping street in Baixa and Avenida. Here you will find the cheaper, well-known stores like Mango and Zara. Here, there is also plenty of restaurants, which the terraces are exhibited in the middle of the street.

2) Avenida de Liberdade: A little further down on the Avenida de Liberdade are the expensive shops such as Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Hugo Boss and many other famous brands.

___________________________________________________________________________________

                                                                                               VEILIGHEID/SAFETY
Onveilige gedeeltes in Baixa en Avenida 2021:


Rua Augusta: Als het stil wordt in Baixa en Avenida vermijd voornamelijk de stille straten. Vooral rond Rua Augusta wordt je constant drugs aangeboden. (spreek uit eigen ervaring). De drugs die men aanbiedt is nep drugs. Men kan nogal agressief overkomen als je hier niet op in gaat. De politie kan helaas te weinig doen aan deze drugs dealers omdat ze geen echte drugs aanbieden. Als de politie deze drugdealers oppakt staan ze binnen een paar uur alweer op straat. Wees alert want ze staan de toeristen hier op te wachten.Unsafe areas in Baixa and Avenida 2021:


Rua Augusta: If it gets quiet in Baixa and Avenida avoid the silent streets. Especially around Rua Augusta they offer you drugs constantly. (Speaking from experience). The drugs that they are offering is fake drugs. These people are quite aggressive if you do not buy drugs. Unfortunately, the police can do little to these drug dealers because they offer no real drugs. If the police pick up the drug dealers they're already on the street within a few hours. Be alert because they are waiting for tourists.Uit de ruïnes, verwoest door de aardbeving van 1755, bouwde de Marquês de Pombal een geheel nieuw stadscentrum. Hij verbond de statige Praca do Comércio aan de Taag met het centraal gelegen Rossio. In de straten werden neoclassicistische gebouwen neergezet  en de straten werden genoemd naar de winkeliers en de ambachtslieden die er handel dreven. De Baixa (benedenstad) is nog steeds het commerciële centrum van de hoofdstad met banken, kantoren en winkels. Rossio in het midden is een ontmoetingscentrum met cafés, theaters en restaurants. Overdag zijn de straten drukbevolkt, vooral de Rua Augusta, maar ’s avonds is het rustig in de wijk.

From the ruins, destroyed by the 1755 earthquake, the Marques de Pombal built an entirely new city center. He connected the majestic Praça do Comércio on the Tagus with the central Rossio. In the streets neoclassical buildings were build and the streets were named after the shopkeepers and craftsmen who traded here. Baixa (lower town) is still the commercial center of the capital of banks, offices and shops. Rossio Square in the center is a meeting place with cafes, theaters and restaurants. During the day the streets are crowded, especially in Rua Augusta, but at night it is quiet in the neighborhood
.    

Praca do Comercio is een gigantisch plein, dat bij de lokale bewoners bekend is als het Paleisplein, was 400 jaar lang de plaats waar het Koninklijke paleis stond. Manuel I verplaatste de koninklijke residentie in 1511 van het Castelo de Sao Jorge naar deze betere locatie aan de
rivier. Het eerste paleis hier werd verwoest tijdens de aardbeving van 1755. 

Praca do Comercio  is a huge square that is known with the locals as the Palace Square, had been the place for 400 years where the Royal palace stood. Manuel I, moved the royal residence from the Castelo de Sao Jorge to a better location on the
river in 1511. The first palace was destroyed here during the 1755 earthquake.
                                                                                 
                                             Bij de wederopbouw van de stad werd het plein het pièce de résistance van de plannen van Pombal. Het nieuwe paleis bestond uit ruime gebouwen met galerijen aan drie zijden van het plein. Na de revolutie van 1910 werden er regeringskantoren in gevestigd en werden de gebouwen republikeins roze geschilderd - nu zijn ze weer koninklijk geel.  

In the reconstruction of the town, the square was the pièce de résistance of the plans of Pombal. The new palace consisted of large buildings with galleries on three sides of the
square. In 1910, after the revolution government offices were established and republican buildings were painted pink - now they are royal yellow again.

                                Door de toegangspoort vanaf Praca do Comercio loop je naar Rua Augusta.

                                                       The gateway from Praca do Comercio to Rua Augusta.De Rua Augusta is een levendige autovrije straat die versierd is met mozaïeken en omgeven door boetieks en terassen, is de defigste straat in Baixa.

Rua Augusta is a lively pedestrian street decorated with mosaics and surrounded by boutiques and terraces, is the most fashionable street in Baixa.

                                                 Een leuke manier om Lissabon te verkennen is per kabeltram.

                                                                   A fun way to explore Lisbon is by cable car.

                                              R. do Carmo is de bekendste
winkelstraat van Baixa en Avenida.

                                 R. do Carmo is one of the best known
shopping Street of Baixa and Avenida.

                            

De lift ook bekend als de Elevador do Carmo, werd rond de eeuwwisseling gebouwd. Het hoogste punt van de toren is te bereiken via een smalle wenteltrap.

The lift also known as the Elevador do Carmo, was built around the turn of the century. The highest point of the tower can be reaced via a narrow spiral staircase.                                                Op het hoogste punt van de toren, bevindt zich een uitkijkplatform.

                                                       At the highest point of the tower, there is a viewing platform.                                                      De hoge positie biedt een mooi
uitzicht op het hele centrum.

                                                           The high position offers a nice
view of the whole center.                                                         Het bronzen beeld van Joao I op de Praca da Figueira.

                                                                The bronze statue of Joao I at Praca da Figueira
.

Dit grote
plein, dat eerder Praca Dom Pedro IV heette, vormt al zes eeuwen lang het zenuwcentrum van Lissabon. In de loop van de geschiedenis is het plein het toneel geweest van stieren gevechten, festivals en militaire parades. Nu vinden er sporadisch nog politieke bijeenkomsten plaats. Het plein is grotendeels teruggebracht in de vroegere glorieuze staat. Halverwege de 19de eeuw is het plein geplaveid met mozaïeken met golfpatroon, waaraan het de bijnaam het plein van de golfbeweging te danken heeft.

This large
square, which was previously called Praca Dom Pedro IV, forms the hub of Lisbon six centuries long. In the course of history, the square was the scene of bullfights, festivals and military parades. Nowadays, sporadically you'll find political meetings here. The square has been largely restored to its former glorious state. In the mid 19th century, the square is paved with mosaics with wave pattern, which has the nickname the square of the golfwave motion.

                                  

In het midden staat een
standbeeld van Dom Pedro IV, de eerste keizer van het onafhankelijke Brazilië. Aan de voet van het standbeeld staan allegorische vrouwenfiguren - Gerechtigheid, Wijsheid, Kracht en Gematigdheid.

In the center stands a
statue of Dom Pedro IV, the first emperor of independent Brazil. At the foot of the statue are allegorical female figures - Justice, Wisdom, Strength and Moderation.Aan de noordkant van Rossio staat het Teatro Nacional Dona Maria II, genoemd naar de dochter van Dom Pedro.

On the north side of Rossio you will find the Teatro Nacional Dona Maria II, named after the daughter of Dom Pedro.          Het Rossiostation is een 19de-eeuws gebouw in manualstijl met twee moorse hoefijzervormige bogen.

             The Rossio Station is a 19th-century building in manual style with two Moorish horseshoe arches.

                                                                                            Largo de São Domingos.   

Praca dos Restauradores is een plein, gekenmerkt door de hoog oprijzende obelisk die in 1886 werd geplaatst, staat in het teken van de bevrijding van het Spaanse juk in 1640 . De bronzen figuren op het voetstuk, die een palm en een kroon vasthouden, beelden de Victorie en de Vrijheid uit. De namen en data zijn van slachtoffers van de Restauratie-oorlog.  

Praca dos Restauradores is a square, marked by the towering obelisk that was placed in 1886 and is dedicated to the liberation of the Spanish yoke in 1640. The bronze figures on the pedestal, holding a palm and a crown, means Victory and Freedom. The names and dates are from victims of the Restoration War.


@MK
                                                       

            
eXTReMe Tracker