CZECHAlgemene Informatie:

Hoofdstad: Praag.
 
Staatsvorm: Sinds de afscheiding van Slowakije per 31 december 1992 is Tsjechië een zelfstandig republiek.
 
Munteenheid: Tsjechie maakt onderdeel uit van de Europese Unie maar zijn (nog) niet overgestapt naar de Euro. Tsjechie heeft zijn eigen munt, de Czech Koruna (CZK).
 
Taal: De officiële taal is Tsjechisch, een Slavische taal.
 
Religie: Het voormalig heersende communistische regime heeft veel afbreuk gedaan aan de rooms-katholieke leefwijze van driekwart van het Tsjechische volk. De rooms-katholieke kerk vertegenwoordigt nog wel de grootste groepering. Hiernaast bestaan de Hussieten (een Tsjechische en Slowaakse afgescheiden groep rooms-katholieken), enkele protestantse groeperingen en de Russisch-orthodoxe kerk. In Praag woont ook een joodse gemeenschap.
 
Ligging: Tsjechië ligt in Centraal-Europa. Het land grenst in het westen en noordwesten aan Duitsland, in het noorden aan Polen, in het oosten aan Slowakije en in het zuiden aan Oostenrijk.
 
Klimaat: Hoewel Tsjechië een landklimaat heeft, kan het in de laagliggende delen (Bohemen) toch flink regenen in de zomer, meer dan men bij een landklimaat zou verwachten. De Tsjechische berggebieden, het Reuzengebergte en het Bohemer Woud, tonen een veelal snel wisselend weerbeeld.
 
Beste Reistijd: Afhankelijk van het doel van de reis is de beste reistijd voor- en najaar en zomer voor de rondreizen en verblijfsvakanties, winter voor de wintersport, terwijl Praag als stedenbestemming het gehele jaar aangeboden wordt.
 
Hoogtepunten: Praag, Burcht Karlstein, Pilsen, Karlsbad en Marienbad, Brno en Slavkov.General Information:

Capital: Prague.

Form of government: Since the separation of Slovakia at 31 December 1992, the Czech Republic is an independent republic.

Currency: Czech Republic is part of the European Union but are not switched over to the Euro (yet). Czech Republic has its own currency, the Czech Koruna (CZK).

Language: The official language is Czech, a Slavic language.

Religion: The former ruling communist regime has undermined the Roman Catholic way of life of three-quarters of the Czech people. The Roman Catholic Church still represents the largest group. In addition, the existence Hussites (a Czech and Slovak breakaway group Roman Catholics), some Protestant groups and the Russian Orthodox Church. In Prague also lives a Jewish community.

Location: The Czech Republic lies in Central Europe. The country is bordered to the west and northwest of Germany, in the north to Poland, in the east to Slovakia and in the south by Austria.

Climate: Although the Czech Republic has a continental climate, in the summer it can heavily raining in the low (Bohemia), more than you would expect in a continental climate. The weather in the Czech mountain areas, the Giant Mountains and the Bohemian Forest, showing often a rapidly change.

Best time to visit: Depending on the purpose of the trip but the best time to visit is autumn, spring and summer for the roundtrip and residence holidays, winter for winter sports, and you can visit Prague as a city destination the whole year.

Highlights: Praag, Burcht Karlstein, Pilsen, Karlsbad en Marienbad, Brno en Slavkov.


@MK 
eXTReMe Tracker