SINTRA                                                                       
BEZIENSWAARDIGHEDEN/HIGHLIGHTS
Bezienswaardigheden / tips Sintra 2017:

1)
Palácio Nacional de Sintra: Palácio Nacional de Sintra ligt in het historisch centrum van Sintra. Het paleis wordt gekenmerkt door twee grote schoorstenen die zich boven de keuken bevinden. In de bouwstijl vind je veel Moorse invloeden. Het paleis werd het favoriete zomerverblijf van het hof en bleef tot omstreeks 1880 een residentie van de Portugese koninklijke familie. Manuel I breidde begin 16de eeuw het kasteel uit in Moorse stijl. De verbouwingen aan het paleis hebben in de loop der tijd tot een fascinerende mengeling van verschillende stijlen geleid. In het zomerseizoen kan het hier druk zijn. Tip: bezoek het paleis voor 11 uur dan is het iets stiller. De ticket prijs is 10 euro per volwassen maar je kunt ook een combi ticket kopen voor 20 EURO dan heb je toegang tot Palácio Nacional de Sintra, Castelo dos Mouros en Palácio da Pena.

2)
Castelo dos Mouros: Op het hoogste punt bevinden zich de indrukwekkende ruïnes van een Moorse citadel uit de 8e eeuw, het Castelo dos Mouros, met een fantastisch uitzicht op Sintra en de zee. De wallen van het 8ste-eeuwse Moorse kasteel werd in 1147 ingenomen. Binnen de muren staan de resten van een kapel en een oud waterreservoir. Een losse ticket kost 8 EURO per volwassen. Een combi ticket is aan te raden als je meerdere attracties wilt bezichtigen. (zie uitleg hierboven).

3) Palácio da Pena: .

                                                                                                     
Highlights / tips Sintra 2017

1) 
Palácio Nacional de Sintra: Palácio Nacional de Sintra is located in the historic center of Sintra. The palace is characterized by two large chimneys located above the kitchen. In the building style you will find many Moorish influences. The palace became the favorite summer residence of the court and remained a residence of the Portuguese royal family until about 1880. Manuel I extended the castle in Moorish style in the early 16th century. The palace renovations have led to a fascinating mix of different styles over time. In the summer season it can be very busy here. Tip: visit the palace for 11 hours then it's a bit quieter. The ticket price is 10 euros per adult but you can also buy a combi ticket for 20 EURO then you have access to Palácio Nacional de Sintra, Castelo dos Mouros and Palácio da Pena.

2)
Castelo dos Mouros: At the highest point are the impressive ruins of a Moorish citadel of the 8th century, the Castelo dos Mouros, with fantastic views of Sintra and the sea. The walls of the 8th-century Moorish castle was captured in 1147. Inside the walls are the remains of a chapel and an old water reservoir. A single ticket costs 8 EURO per adult. A combi ticket is recommended if you want to see multiple attractions. (see explanation above).

3) Palácio da Pena:
 


                                                                                                                                                                            
                                                                                                            Sintra is een plaats en gemeente in het Portugese district Lissabon. Sintra was ooit een favoriet zomerverblijf voor de koningen van Portugal. Het huidige Sintra bestaat uit drie delen, Sintra Vila, Estefania en Sao Pedro, die met elkaar verbonden zijn door een doolhof van slingerwegen.

Sintra is a place and municipality in the Portuguese district of Lisbon. Sintra was once a favorite summer residence for the Kings of Portugal. The current Sintra consists of three parts, Sintra Vila, Estefania and Sao Pedro, connected by a maze of pendulum roads.
Midden in de oude stad van Sintra ligt het Palacio Nacional de Sintra. Het Palacio Nacional de Sintra staat bekend om de conische schoorstenen die hoog boven het paleis uitkomen. Het paleis werd eind 14de eeuw gebouwd door Joao I op een plek die ooit in het bezit van de moorse heerser was.  

In the middle of the old town of Sintra lies the Palacio Nacional de Sintra. The Palacio Nacional de Sintra is known for its conical chimneys that dominate the Palace. The Palace was built by the end of 14th century by Joao I on a place that ever was in the possession of the Moorish ruler.

Op de hoogste toppen van de Serra de Sintra staat het spectaculaire paleis van Pena, een mix van bouwstijlen dat in de 19de eeuw werd neergezet voor de echtgenoot van de jonge koningin Maria II.

On the highest peaks of de Serra de Sintra is the spectacular Palace of Pena, a mix of architectural styles in the 19th century, that was build by the husband of the young queen Maria II.

Sinds 1910 toen de republiek werd uitgeroepen, dient het paleis als museum. Boven op de foto
de toegangspoort van Palacio da Pena.

Since 1910 when the Republic was proclaimed, the Palace is a museum. Above on the picture the entrance of Palacio da Pena.

                                   Helaas sloeg het weer om, binnen enkele minuten trad er een enorme mist op.

                  Unfortunately, the weather was changing within a few minutes, suddenly there was a huge fog.                          De Tritonboog is versierd in manuelstjl en wordt bewaakt door een woest zeemonster.

                               The Tritonboog is decorated in manuelstjl and is guarded by a fierce sea monster.

                                                                                      De open binnenplaats van het paleis.

                                                                                         The open courtyard of the palace.

                                                                        Het paleis ligt in een prachtig nationaal park.

                                                                    The palace is located in a beautiful national park.
__________________________________________________________________________________

                                                                                               CASTELLO DOS MOUROS 
            Het Castelo dos Mouros ("Morenkasteel") ligt op een heuvel boven Sintra en staat sinds 1995 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

The Castelo dos Mouros  ("Moors Castle") is situated on a hill above Sintra and is a UNESCO World Heritage site since 1995.

                                                                               Uitkijk op Sintra vanaf Castelo dos Mouros.

                                                                                  View of Sintra from Castelo dos Mouros.De muren van het kasteel hebben een totale lengte van 450 meter. Binnen de muren staat een ingestorte kerk. Onder de kapel zijn graftombes gevonden.

The walls of the Castle have a total length of 450 metres. Within the walls is a collapsed Church. Under the chapel they founded tombs.                         De grootste toren op het terrein, de Torre Real is via een trap met 500 treden te bereiken.

                        You can reach the Torre Real, the largest tower on the site via a staircase with 500 steps.
__________________________________________________________________________________

                                                                                                 CABO DA ROCA


Cabo da Roca is een 140 meter hoge kaap die het westelijkste punt van het Europese deel van Portugal en tevens het westelijkste punt van het vasteland van Europa vormt.

Cabo da Roca is a 140 meter high cape and the most western point of the European part of Portugal and also the most western point of the mainland in Europe.

                                  

Op de kaap staat een stenen bouwsel met daarop een plaquette die het westelijkste punt van het vasteland van Europa markeert.

On the cape stands a stone structure with a plaque that marks the most western point of the mainland Europe.In het nabij gelegen paviljoen kan men een certificaat kopen als bewijs dat je op het westelijkste punt van Europa bent geweest. De omgeving is prachtig en adembenemend en zeker een aanrader als je van natuur en fotograferen houdt. Alleen hadden wij weer de pech dat het weer omsloeg. Er was helaas te veel mist.

In the nearby pavilion, you can buy a certificate to prove that you have been to the most western point of Europe. The scenery is beautiful and breathtaking and certainly a must if you love nature and photography. Only we had bad luck that the weather turned again. Unfortunately there was too much fog.

@MK
 

eXTReMe Tracker