THE NETHERLANDSAlgemene Informatie
:

Hoofdstad: Amsterdam.

Staatsvorm: Nederland is een constitutionele monarchie. Dat betekent dat de positie van de koning in de Grondwet staat, ook wel constitutie genoemd. 


Munteenheid: Euro. Sinds 1 januari 2002 is de Euro ingevoerd. 

Taal: Nederlands. Verder zijn het Fries in Friesland, het Papiaments op Bonaire en het Engels op Sint Eustatius en Saba officiële talen. Ongeveer 90% van de Nederlanders spreekt Engels, 71% Duits en 29% spreekt Frans dat men op het basisonderwijs heeft geleerd. 

Religie: De religieuze betrokkenheid in Nederland is verder afgenomen. Één op de drie mensen gelooft niet in god. Maar de katholieken vormen de grootste groep met 20 procent van de bevolking, gevolgd door de protestanten (15 procent) en de moslims (5 procent). 

Ligging: Nederland ligt voor het overgrote deel in het noordwesten van Europa, aan de Noordzee. Naast het Europese deel zijn er nog de drie bijzondere gemeenten in de Caribische Zee, die ook wel Caribisch Nederland worden genoemd. Europees Nederland wordt in het zuiden begrensd door België, langs de oostgrens door Duitsland en aan de west en noord kant aan de Noordzee.


Klimaat: Nederland heeft een gematigd zeeklimaat met relatief milde winters, milde zomers en neerslag gedurende het hele jaar.

Beste Reistijd: De beste reistijd voor Nederland zijn de maanden mei tot en met september. 

Hoogtepunten: Amsterdam, Rotterdam, Edam, Volendam, Marken, Zaanse Schans, Keukenhof, Kinderdijk, Giethoorn, Nationale Park de Hoge Veluwe, de Waddeneilanden en Valkenburg te veel om op te noemen. 
General Information:

Capital: Amsterdam. 

Form of Government: The Netherlands is a constitutional monarchy. That means that the position of the king is in the Constitution, also called constitution. 


Currency: Euro. The Euro was introduced on 1 January 2002. 

Language: Dutch. Furthermore, Frisian in Friesland, Papiamento on Bonaire and English on Sint Eustatius and Saba are official languages. About 90% of the Dutch speak English, 71% German and 29% speak French, which they learned in primary education. 

Religion: The religious commitment is further decreased in the Netherlands. One in three people do not believe in god. But Catholics are the largest group with 20 percent of the population, followed by Protestants (15 percent) and Muslims (5 percent).

Location: The Netherlands is for the most part located in northwestern Europe, on the North Sea.

Climate: The Netherlands has a moderate maritime climate with relatively mild winters, mild summers and precipitation throughout the year. 

Best Time to Travel: The best time to travel to the Netherlands is from May to September. 

Highlights: Amsterdam, Rotterdam, Edam, Volendam, Marken, Zaanse Schans, Keukenhof, Kinderdijk, Giethoorn, Nationale Park de Hoge Veluwe, de Waddeneilanden and Valkenburg too many to mention. 


@MK  
eXTReMe Tracker