FRANCEAlgemene informatie:

Hoofdstad: Parijs.

Staatsvorm: Frankrijk is een republiek met een president als staatshoofd.

Munteenheid: De munteenheid in Frankrijk is de EURO.

Taal: In Frankrijk spreekt men Frans. Het Frans behoort tot de Romaanse talen. Hou er rekening mee dat Engels beperkt gesproken wordt in Frankrijk.

Ligging: Frankrijk is een land in West-Europa en qua oppervlakte het op twee na grootste Europese land. Frankrijk ligt tussen het Kanaal, de Atlantische Oceaan en de Golf van Biskaje (in het westen), België en Luxemburg (in het noorden), Duitsland, Zwitserland en Italië (in het oosten) en Spanje, Andorra, de Middellandse Zee en Monaco (in het zuiden). Ook het eiland Corsica in de Middellandse Zee behoort tot Frankrijk, alsook vele overzeese gebieden. Frankrijk maakt aanspraak op een deel van Antarctica: Adélieland.

Klimaat: Het klimaat varieert aanzienlijk. Er zijn drie verschillende klimaatzones in Frankrijk. Ten westen van de lijn Bayonne-Rijsel heerst een vochtig zeeklimaat met vaak frisse zomers. Rond de Elzas, Lotharingen,Rhônedal, Alpen, en in de Pyreneeën heerst een semilandklimaat of tussenliggend klimaat met strenge winters en warme zomers. En in het zuiden van Frankrijk een Mediterraan klimaat met zachte winters en hete zomers.


Beste Reistijd: Afhankelijk wat je wil gaan doen maar de beste reistijd voor Frankrijk is mei, juni en september. Voor het Middellandse Zeegebied geldt ook dat voor-en najaar de beste reistijd is maar vermijd dit gebied in de zomer, in verband met de grote drukte.

Hoogtepunten: Parijs, Disneyland Parijs, Ardèche, Auvergne, Bourgondië, Bretagne, Cevennen, Tarn, Aveyron, Champagne, Corsica, Côte d’Azur, Dordogne, Elzas, Franse Alpen, Franse Atlantische Kust, Languedoc, Loiredal, Lotharingen-Vogezen, Nord-Pas de Calais, Normandië, Picardië, Provence, Pyreneeën, Rhône-Drôme en nog vele andere bezienswaardigheden.General information:

Capital: Paris.


Form of government: France is a republic with a president as head of state.

Currency: The currency in France is the EURO.

Language: In France they speak French. French belongs to the Roman languages. Be aware that English is spoken limited in France.


Location: France is a country in Western Europe in terms of area it is the third largest country in Europe. France is bordered to the the English Channel, the Atlantic Ocean and the Bay of Biscay (in the west), Belgium and Luxembourg (in the north), Germany, Switzerland and Italy (in the east) and Spain, Andorra, Monaco and the Mediterranean Sea (in the south). The island of Corsica in the Mediterranean Sea belongs to France, and many overseas territories. France claims a part of Antarctica: Adélie.

Climate: The climate varies considerably. There are three different climate zones in France. West of the line Bayonne-Lille a humid climate with often cool summers exist. Around the Alsace, Lorraine, Rhone Valley, Alps, and the Pyrenees a semi-continental climate prevails or intermediate climate with cold winters and hot summers. And in the south of France, a Mediterranean climate with mild winters and hot summers exist.

Best time to visit: Depending on what you want to do, but the best time to travel to France, are the months of May, June and September. Also, for the Mediterranean Sea spring and autumn is the best time to visit but avoid this area in the summer, due to the large crowds.

Highlights: Paris, Disneyland Paris, Ardèche, Auvergne, Burgundy, Brittany, Cevennes, Tarn, Aveyron, Champagne, Corsica, Cote d'Azur, the Dordogne, Alsace, French Alps, French Atlantic Coast, Languedoc, Loire Valley Lorraine-Vosges, Nord-Pas de Calais, Normandy, Picardy, Provence Pyrenees Rhone-Drome and many other attractions.@MK

 
eXTReMe Tracker