ITALYAlgemene informatie
:

Hoofdstad
: Rome.

Staatsvorm: Sinds 1946 is Italië een republiek met een president aan het hoofd. Het parlement bestaat uit twee kamers. Administratief is Italië verdeeld in 20 gewesten (regioni) en 95 provincies. Elke regioni heeft een eigen hoofdstad.

Munteenheid: De munteenheid in Italië is de EURO.

Taal: In Italië spreekt men Italiaans. Italiaans is een Romaanse taal.


Religie: Vrijwel de gehele bevolking is rooms-katholiek.

Ligging: Italië is een land in Zuid-Europa. Ten noorden grenst Italië aan Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk en Slovenië. De rest van het land wordt omringd door de Tyrreense Zee, de Middellandse Zee, de Ionische Zee en de Adriatische Zee. De eilanden Sicilië, Sardinië en Elba en een aantal kleinere eilanden behoren ook tot Italië.

Klimaat: Het grootste deel van Italië heeft een mediterraan klimaat met warme zomers en zachte winters. In het noorden is het kouder dan in het zuiden. Het klimaat in het noorden is enigszins vergelijkbaar met dat in België en Nederland, maar met koudere winters en warmere zomers. In de Alpen heerst een pool/hooggebergteklimaat en valt er vaak sneeuw. Op Sicilië is het nog warmer en valt er minder neerslag.

Beste Reistijd: Afhankelijk wat je wil gaan doen. Voor wintersport in de alpen is de beste reistijd December t/m Maart. De beste reistijd is april t/m juni, september en oktober. Ben je van plan de hotspots van Italië te bezoeken, ga dan niet in juli en augustus: de hitte en de hoeveelheid mensen op de been zijn dan drukkend en benauwend. In augustus hebben de Italianen vrij en gaan ze op pad in eigen land. Ga daarom in het voor- of najaar.

Hoogtepunten: Maggiore meer, Como meer, Garde meer, Verona, Venetië, Siena, Pisa, Florence, Rome, Milaan, Lucca, Sicilië te veel om op te noemen.

Algemene tips:

1) Musea en Monumenten: Italiaanse musea hebben vaak onregelmatige openingstijden en het is aan te raden vooraf de website van de museum die je wil bezoeken te raadplegen. De meeste musea zijn 's morgens geopend en zijn op maandag meestal de hele dag dicht. Hou er ook rekening mee dat de kaartverkoop vaak een halfuur eerder sluit dan het museum zelf. In de City Guide, verkrijgbaar bij toeristenbureaus, vindt je een overzicht van de verschillende musea.  

2) Bezoek aan kerken: In veel kerken mag je niet met een korte broek en blote armen naar binnen. Het is raadzaam als je een kerk bezoekt om hier rekening mee te houden want anders wordt de toegang geweigerd. Sommige kerken rekenen entree gelden en diverse kerken sluiten gedurende de mis.

3) Fooien: In restaurants is de bediening bij de prijs inbegrepen, tenzij anders vermeld. Van toeristen wordt echter een fooi verwacht.
General information:

Capital: Rome.

Form of Government: Since 1946, Italy is a republic with a president at head. The parliament consists of two chambers. Italy is administratively divided into 20 regions (regioni) and 95 provinces. Each Regioni has its own capital.

Currency: The currency in Italy is the EURO.

Language: In Italy they speak Italian. Italian is a Roman language.

Religion: Almost the entire population is Roman Catholic.


Location: Italy is a country in Southern Europe. North Italy borders to France, Switzerland, Austria and Slovenia. The rest of the country is surrounded by the Tyrrhenian Sea, the Mediterranean Sea, the Ionian Sea and the Adriatic Sea. The islands of Sicily, Sardinia and Elba and several smaller islands also belong to Italy.

Climate: Most of Italy has a Mediterranean climate with warm summers and mild winters. In the north it is colder than in the south. The climate in the north is somewhat similar to Belgium and the Netherlands, but with colder winters and warmer summers. In the Alps you will find a pole / mountain climate and there is often snow. In Sicily it is even warmer and there is less rainfall.

Beste time to visit: Depending on what you want to do. For skiing in the Alps the best time is  from December till March. The best time to visit Italy are April, May, June, September and October. Are you planning to visit the hotspots of Italy do not go in July and August, the heat and the amount of people are oppressive and suffocating. In August, the Italians are free and they go on vacation in their own country. Therefore go in the spring or fall.

Highlights: Lake Maggiore, Lake Como, Garda Lake, Verona, Venice, Siena, Pisa, Florence, Rome, Milan, Lucca, Sicily too much to mention.

General tips:
 

1) Museums and Monuments: Italian museums often have irregular hours and it is advisable to consult the website of the museum first before you want to visit the museum. Most museums are open in the morning and on Mondays usually closed all day. Keep in mind that ticket sales often closes half an hour earlier than the museum itself. In the City Guide, available at tourist offices, you will find an overview of the various museums.

2) Visiting churches: In many churches you may not wear shorts and bare arms inside the church. It is recommended that if you are visiting a church to take this into account, otherwise access is denied. Some churches charge entrance fees and several churches close during the mass.

3) Tipping: In restaurants, the service is included in the price, unless otherwise stated. However, a tip from tourists is expected.


@MK


 
eXTReMe Tracker