GOTHENBURG                                                                    BEZIENSWAARDIGHEDEN / HIGHLIGHTSBezienswaardigheden / tips Göteborg 2022:

1)
De wijk Haga: De Hollandse, Engelse, Schotse en Duitse arbeiders die van 1619 tot 1623 Göteborg aanlegden, woonden merendeels in Haga in provisorische behuizing. Pas in 1660 is er een officieel stadsplan voor Haga. Pas vanaf 1800 kwam Haga tot leven. Vandaag de dag is Haga een gezellige levende wijk met boetiekjes en restaurants. Zeker een bezoek waard. 

2) 
Avenue Avenyn: Deze avenue wordt in de volksmond Avenyn genoemd. Dit is Göteborgs antwoord op de Parijse Champ Elysées of de oude Via Veneto in Rome. De 40 m brede en slechts 1 km lange Avenyn is omzoomd met bomen, restaurants en cafés. Bovendien zijn er veel straatmuzikanten en straathandelaars met fruit en drankjes. Dit is een van de weinige gelegenheden die je krijgt om de meer open kant van het Zweedse karakter te ervaren waar vele jonge mensen bijeen komen.  

3)
Slottskogen: De inwoners van Göteborg wandelen graag in Slottskogen, een stadspark van ongeveer 1 bij 1,5 km op ongeveer 2,5 km ten westen van de binnenstad. Je ziet er flamingo's en tropische vogels en voor de kinderen is er in de zomer een Barnens Zoo. 

4)
Liseberg Amusement Park: Ten zuiden van het Scaninavium bevindt zich het Lisebergs Nöjespark, dat zowel voor de plaatselijke jeugd als voor bezoekers van elders een van de grootste attracties van Göteborg is. Dit amusementspark trekt ieder jaar meer dan 2,5 miljoen bezoekers en kan daarmee tot de grootste toeristische attracties van Europa gerekend worden. In Liseberg vind je niet alleen suikerspinnen, popcorn en zenuwslopende ritjes voor jong en oud, maar er treden op het hoofdpodium ook een aantal van de beste artiesten van Zweden op. Verder zijn er vele restaurants, cafés, en bars, een theater en spectaculaire tuinen. 

5)
Opera van Götenborg: Circa 200 m ten westen van de Göteborgsutkiken staat de opvallende, in 1994 in gebruik genomen Göteborgsoperan. Het gebouw aan de Lilla Bommens Hamn (haven), dat doet denken aan een schip, is alleen al vanwege zijn architectuur een bezoek waard. 

6)
Maritima Museum: Dicht bij het operagebouw, aan de Packhuskajen, bevindt zich het Maritima Museum Centrum van Göteborg. Met zijn 15 schepen, waaronder een onderzeeboot, een torpedojager en een lichtschip, zou dit het grootste drijvende scheepvaartmuseum ter wereld zijn. 

7)
Delsjön en het Bergsjönmeer: Wie van zwemmen houdt kan terecht in een aantal meren die een paar kilometer van het centrum liggen en verder ben je binnen een halfuur op het strand. Ongeveer 6 km ten oosten van het centrum ligt het Delsjönmeer, waar je kunt zwemmen en op de rotsen kunt zonnebaden. Er zijn tevens kano's te huur. Een andere mogelijkheid is Bergsjön. Bergsjön is zowel de naam van de wijk als van het meer. Het meer ligt ongeveer 10 km ten noordoosten van het centrum. Geef je een voorkeur aan een duik in zee, 10 km ten zuiden van Götenburg ligt het Askimstrand (Askimsbadet). Hier vindt je een prachtig zandstrand met een pier, een café en kiosken.  

8)
Volvo Museum: Volg Volvo sinds het ontstaan van het bedrijf in 1927 in het Volvo Museum. Je ziet hier niet alleen de eerste auto's van het bedrijf, maar ook experimentele prototypes zoals de VESC, een voorloper van de 240-serie, de eerste elektrische auto, de concepttruck ECT en de conceptbus ECB. Behalve de personen en vrachtauto's zie je in het museum ook objecten van de overige divisies van de Zweedse Volvo Group. Een toegangskaartje voor een volwassen kost 140 SEK (13,50 EURO). 

9)
Östra Nordstan: Östra Nordstan is een van de grootste overdekte winkelcentra van Europa met een enorm aanbod aan winkels, supermarkten en restaurants. Highlights / tips Gothenburg 2022:

1)
Neighborhood Haga: The Dutch, English, Scottish and German workers who built Göteborg from 1619 to 1623 mostly lived in Haga in makeshift housing. In 1660, there was only an official city plan for Haga. It was not until 1800 that Haga came to life. Today Haga is a lively neighborhood with boutiques and restaurants. Definitely worth a visit.

2) 
Avenue Avenyn: This avenue is popularly referred to as Avenyn. This is Gothenburg's answer to the Parisian Champ Elysées or the ancient Via Veneto in Rome. The 40 meter wide and only 1 km (o,62 miles) long Avenyn is lined with trees, restaurants and cafes. Moreover, there are many buskers and street vendors with fruit and drinks. This is one of the few opportunities you get to experience the more open side of the Swedish character where many young people gather.

3)
Slottskogen: The inhabitants of Gothenburg like a walk in Slottskogen, a city park about 1 by 1,5 km (0,9 miles) located about 2.5 km (1,5 miles) west of the city center. You can see flamingos and tropical birds and there is a Barnes Zoo for the childeren in the summer. 

4) 
Liseberg Amusement Park: South of the Scaninavium lies the Lisebergs Nöjespark, which is one of Gothenburg's biggest attractions for local youth as well as visitors from elsewhere. This amusement park attracts more than 2.5 million visitors every year, making it one of Europe's biggest tourist attractions. Not only do you find cotton candy, popcorn and nerve-racking rides for young and old in Liseberg, but the main stage also features some of Sweden's best artists. There are also many restaurants, cafes, and bars, a theater and spectacular gardens.

5)
Gothenburg Opera: About 200 m west of the Göteborgsutkiken stands the striking Göteborg Operan, which was commissioned in 1994. Reminiscent of a ship, the building on Lilla Bommens Hamn (harbour) is worth a visit for its architecture alone.

6)
Maritima Museum: Close to the opera house, on the Packhuskajen, lies the Maritima Museum Centrum of Gothenburg. With its 15 ships, including a submarine, a destroyer and a lightship, this is said to be the largest floating maritime museum in the world. 

7)
Delsjön and Bergsjön Lake: If you like swimming, you can go to a number of lakes that are located a few kilometers from the center and you can reach the beach within half an hour. About 6 km (3,7 miles) east of the center lies Lake Delsjön, where you can swim and sunbathe on the rocks. Canoes are also available for hire. Another possibility is Bergsjön. Bergsjön is the name of both the district and the lake. The lake is located about 10 km (6,2 miles) northeast of the center. If you prefer a dip in the sea, 10 km (6,2 miles) south of Gothenburg lies the Askimstrand (Askimsbadet). Here you will find a beautiful sandy beach with a pier, a cafe and kiosks.

8)
Volvo Museum: Follow Volvo since the company was founded in 1927 in the Volvo Museum. Here, you will not only see the company's first cars, but also experimental prototypes such as the VESC, a predecessor of the 240 series, the first electric car, the ECT concept truck and the ECB concept bus. In addition to the people and trucks, the museum also contains abjects from the other divisions of the Swedish Volvo Group. An entrance ticket for an adult costs 140 SEK (13,50 EURO or 14,00 USD).

9)
Östra Nordstan: Östra Nordstan is one of the largest indoor shopping centers in Europe with a huge range of shops, supermarkets and restaurants. 

Aan het begin van de 17e eeuw werd Göteborg  gesticht door Nederlandse immigranten om de toegang tot de Atlantische Oceaan zeker te stellen. De vele grachten van Göteborg zijn overblijfselen van de Nederlandse invloeden in de stad.

At the beginning of the 17th century Gothenburg was founded by Dutch immigrants to secure access to the Atlantic Ocean. The many canals of Gothenburg are relics of the Dutch influence in the city.

Nog steeds is de haven van Göteborg de grootste van Zweden en de stad heeft alles wat u van een grote stad mag verwachten: culturele evenementen, historische bezienswaardigheden, een ruime keus aan winkels en amusement.

The port of Gothenburg is still the largest in Sweden and the city has everything you would expect from a big city: cultural events, historical sites, a great selection of shops and entertainment.                                                               Gezellig winkelgebied in de wijk Haga in Göteborg.

                                                           Cozy shopping in the neighborhood Haga Gothenburg.                                                                                             De Oscar Fredriks kerk.

                                                                                          The Oscar Fredriks church.Ons hotel "Novotel" in Götenborg. Het hotel was voor Europese begrippen redelijk. De omgeving was erg mooi en het hotel lag aan het water. Het hotel ligt wel 6 km vanaf het centrum. De loop route naar het centrum vonden we niet gezellig. Daarom adviseren we om het openbaar vervoer te nemen. 

Our hotel "Novotel" in Gothenburg. The hotel was reasonable by European standards. The area was very nice and the hotel was on the water. The hotel is 6 km from the center. The walking route to the center was no fun. Therefore, we recommend taking public transportation.                                                               

    Het uitzicht vanaf ons hotel. De vracht en cruise schepen varen op en aan. Dat was een bijzonder gezicht.

                The view from our hotel. The cargo and cruise ships sailing on and on. That was a special sight.

@MK

eXTReMe Tracker